CZ0008044674, Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - events

Events, Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

DateTypeDescriptionNumber
03.05.2024 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008044674 88 888 888 888
16.10.2023 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008044674 263 492
29.06.2023 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008044674 88 888 888 888
17.05.2023 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008044674 333 285
04.05.2023 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008044674 88 888 888 888
06.01.2020 A Založení emise CZ0008044674 406 285
Zobrazit sloupec