CZ0008422607, VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S.

Short and summary info about VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199735.00
First price21.11.19941 500.00
Historic min24.03.199735.00
Historic max23.11.19943 375.00
Total volume85 059.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200160.00
First price10.01.1995133.00
Historic min20.08.19971.00
Historic max18.10.1995320.00
Total volume101 191.60

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S., ISIN CZ0008422607 - Securities depository info

Full nameVÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S.
Short nameVÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST
Source issue-
ISINCZ0008422607
BICBAAVUHU
Issuer NameVýzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Issuer ID44569181 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume70 307
Number of instrument units on accounts70 307
Volume of the issue70 307 000
Volume of the issue in accounts70 307 000
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration26.6.1998
Change date28.3.2017
Maturity Date-
Date of Cancellation-
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statusvalid:2
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S.

Issuer nameVýzkumný ústav pro hnědé uhlía.s.
Postal address - nameVýzkumný ústav pro hnědé uhlía.s.
ID number44569181 (Trade register)
Addres - StreetBudovatelů 2830
CityMost
ZIP43 437
CountryCZE
Postal address - StreetBudovatelů 2830
CityMost
ZIP43 437
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date6.10.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, Výzkumný ústav pro hnědé uhlía.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008422607 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ A.S. 26.06.1998 / -
CS0008422663 VÚ HNĚDÉ UHLÍ MOST 29.03.1993 / 26.06.1998

Zobrazit sloupec