CZ0008434651, HUTNÍ PROJ.FR-MÍS.

Short and summary info about HUTNÍ PROJEKT

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.1997421.00
First price01.03.1994250.00
Historic min03.03.1994125.00
Historic max13.01.1997640.00
Total volume474 754.00
RMS - RM-System
Last price18.07.2000130.00
First price10.01.1995312.00
Historic min19.03.199928.00
Historic max12.06.1995710.00
Total volume750 037.90

HUTNÍ PROJ.FR-MÍS., ISIN CZ0008434651 - Securities depository info

Full nameHUTNÍ PROJ.FR-MÍS.
Short nameHUTNÍ PROJ.FR-MÍS.
Source issue-
ISINCZ0008434651
BICBAAHUPRO
Issuer NameHUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Issuer ID45193584 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume20 444
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue20 444 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration31.12.1993
Change date4.8.2000
Maturity Date-
Date of Cancellation4.8.2000
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer HUTNÍ PROJ.FR-MÍS.

Issuer nameHUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Postal address - nameHUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
ID number45193584 (Trade register)
Addres - Street28.října 1495
CityFrýdek-Místek
ZIP73 801
CountryCZE
Postal address - Street28.října 1495
CityFrýdek-Místek
ZIP73 801
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date6.10.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

ISINNamePublished/Closed
770000001501 HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍST EK A.S. 02.07.2010 / 12.08.2010
CZ0008466406 HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍST EK A.S. 02.07.2010 / -
CZ0008434651 HUTNÍ PROJ.FR-MÍS. 31.12.1993 / 04.08.2000
CS0008434668 29.03.1993 / 31.12.1993

Zobrazit sloupec