CZ0009034468, ZZN KOLÍN

Short and summary info about ZZN KOLÍN

RMS - RM-System
Last price10.02.19981 000.00
First price19.12.19951 000.00
Historic min10.04.19971 000.00
Historic max04.12.19971 000.00
Total volume0.00

ZZN KOLÍN, ISIN CZ0009034468 - Securities depository info

Full nameZZN KOLÍN
Short nameZZN KOLÍN
Source issue-
ISINCZ0009034468
BICBABZZNKO
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup v
Issuer ID46356452 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume6 806
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue6 806 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityemise s omezenou převoditelností
Security formna jméno
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date10.2.1998
Maturity Date-
Date of Cancellation10.2.1998
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN KOLÍN

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.
ID number46356452 (Trade register)
Addres - StreetK Vinici 1304
CityKolín
ZIP28 066
CountryCZE
Postal address - StreetK Vinici 1304
CityKolín
ZIP28 066
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date11.2.1994
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009034351 ZZN KOLÍN 16.04.1994 / 10.02.1998
CZ0009034468 ZZN KOLÍN 16.04.1994 / 10.02.1998

Zobrazit sloupec