CZ0009034351, ZZN KOLÍN

Short and summary info about ZZN KOLÍN

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199718.84
First price06.03.1995112.00
Historic min09.05.199717.10
Historic max04.12.1995248.00
Total volume2 767 414.00
RMS - RM-System
Last price10.02.199850.10
First price28.03.199599.00
Historic min01.09.199720.10
Historic max04.12.1995230.00
Total volume1 570 489.40

ZZN KOLÍN, ISIN CZ0009034351 - Securities depository info

Full nameZZN KOLÍN
Short nameZZN KOLÍN
Source issue-
ISINCZ0009034351
BICBAAZZNKO
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup v
Issuer ID46356452 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume163 343
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue163 343 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date10.2.1998
Maturity Date-
Date of Cancellation10.2.1998
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN KOLÍN

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.
ID number46356452 (Trade register)
Addres - StreetK Vinici 1304
CityKolín
ZIP28 066
CountryCZE
Postal address - StreetK Vinici 1304
CityKolín
ZIP28 066
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date11.2.1994
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup vKolíně, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009034351 ZZN KOLÍN 16.04.1994 / 10.02.1998
CZ0009034468 ZZN KOLÍN 16.04.1994 / 10.02.1998

Zobrazit sloupec