CZ0009038659, VSETÍNSKÁ LESNÍ

Short and summary info about VSETÍNSKÁ LESNÍ

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199746.00
First price03.03.1995784.00
Historic min06.02.199738.76
Historic max03.03.1995784.00
Total volume182 849.00
RMS - RM-System
Last price28.07.199830.00
First price28.03.1995438.00
Historic min09.06.199716.30
Historic max03.04.1995438.00
Total volume278 227.60

VSETÍNSKÁ LESNÍ, ISIN CZ0009038659 - Securities depository info

Full nameVSETÍNSKÁ LESNÍ
Short nameVSETÍNSKÁ LESNÍ
Source issue-
ISINCZ0009038659
BICBAAVSELE
Issuer NameVsetínská lesní a.s.
Issuer ID45193061 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume54 817
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue54 817 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date29.7.1998
Maturity Date-
Date of Cancellation29.7.1998
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VSETÍNSKÁ LESNÍ

Issuer nameVsetínská lesní a.s.
Postal address - nameVsetínská lesní a.s.
ID number45193061 (Trade register)
Addres - StreetU sklárny 781
CityVsetín
ZIP75 518
CountryCZE
Postal address - StreetU sklárny 781
CityVsetín
ZIP75 518
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date11.2.1994
Change typeplatná/ý

List of other issues, Vsetínská lesní a.s.

ISINNamePublished/Closed
770940000480 VSETÍNSKÁ LESNÍ 16.04.1994 / 03.05.1996
CZ0009038659 VSETÍNSKÁ LESNÍ 16.04.1994 / 29.07.1998

Zobrazit sloupec