CZ0009048757, VESNA OPATOVICE

Short and summary info about VESNA

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199747.00
First price03.03.1995299.00
Historic min06.01.199744.00
Historic max01.06.1995347.00
Total volume164 044.00
RMS - RM-System
Last price01.12.199950.00
First price28.03.1995250.00
Historic min09.10.199825.00
Historic max19.06.1995258.00
Total volume237 674.50

VESNA OPATOVICE, ISIN CZ0009048757 - Securities depository info

Full nameVESNA OPATOVICE
Short nameVESNA OPATOVICE
Source issue-
ISINCZ0009048757
BICBAAVESNA
Issuer NameVESNA, a.s.
Issuer ID60108614 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume69 578
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue69 578 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date2.12.1999
Maturity Date-
Date of Cancellation2.12.1999
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VESNA OPATOVICE

Issuer nameVESNA, A.S.
Postal address - nameVESNA, A.S.
ID number60108614 (Trade register)
Addres - StreetČeperka 306
CityPardubice
ZIP53 215
CountryCZE
Postal address - StreetČeperka 306
CityPardubice
ZIP53 215
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date24.7.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, VESNA, A.S.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008469228 VESNA, A.S. 24.07.2014 / -
770990001636 VESNA, A.S. 02.07.2010 / 12.08.2010
CZ0008467040 VESNA, A.S. 02.07.2010 / 15.04.2013
CZ0009048757 VESNA OPATOVICE 16.04.1994 / 02.12.1999

Zobrazit sloupec