CZ0009049250, SEVEROCENTRUM ÚSTÍ

Short and summary info about ODĚVY ÚSTÍ N.L.

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199713.68
First price03.03.1995161.00
Historic min20.11.19967.58
Historic max03.03.1995161.00
Total volume115 964.00
RMS - RM-System
Last price29.03.199918.00
First price28.03.199582.00
Historic min18.11.19967.00
Historic max07.07.199585.10
Total volume42 783.90

SEVEROCENTRUM ÚSTÍ, ISIN CZ0009049250 - Securities depository info

Full nameSEVEROCENTRUM ÚSTÍ
Short nameSEVEROCENTRUM ÚSTÍ
Source issue-
ISINCZ0009049250
BICBAAODEUS
Issuer NameSeverocentrum, a.s.
Issuer ID49903195 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume36 759
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue36 759 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date30.3.1999
Maturity Date-
Date of Cancellation23.3.1999
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SEVEROCENTRUM ÚSTÍ

Issuer nameSeverocentrum, a.s.
Postal address - nameSeverocentrum, a.s.
ID number49903195 (Trade register)
Addres - StreetVaníčkova 1
CityÚstí nad Labem
ZIP40 001
CountryCZE
Postal address - StreetVaníčkova 1
CityÚstí nad Labem
ZIP40 001
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.1998
Change typeplatná/ý

List of other issues, Severocentrum, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770990000158 SEVEROCENTRUM 03.02.1999 / 04.07.2000
CZ0009049250 SEVEROCENTRUM ÚSTÍ 16.04.1994 / 23.03.1999
770940001173 SEVEROCENTRUM ÚSTÍ 16.04.1994 / 03.02.1999

Zobrazit sloupec