CZ0009049755, ODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ, A.S .

Short and summary info about ODĚVY HRADEC KRÁL.

The Prague Stock Exchange
Last price19.03.199714.83
First price07.04.1995469.00
Historic min24.02.199714.83
Historic max07.04.1995469.00
Total volume31 210.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200139.00
First price28.03.1995307.00
Historic min23.02.19991.00
Historic max28.03.1995307.00
Total volume47 683.60

ODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ, A.S ., ISIN CZ0009049755 - Securities depository info

Full nameODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ, A.S .
Short nameODĚVY HRADEC KRÁL.
Source issue-
ISINCZ0009049755
BICBAAODEHK
Issuer NameODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ
Issuer ID60108860 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value650
Issued Volume33 336
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue21 668 400
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date3.9.2012
Maturity Date-
Date of Cancellation3.9.2012
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ, A.S .

Issuer nameODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ
Postal address - nameODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ
ID number60108860 (Trade register)
Addres - StreetKalendova 688
CityHradec Králové
ZIP50 114
CountryCZE
Postal address - StreetKalendova 688
CityHradec Králové
ZIP50 114
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date2.7.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, ODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ

ISINNamePublished/Closed
CZ0009049755 ODĚVY HRADEC KRÁLOVÉ, A.S . 02.07.2010 / 03.09.2012

Zobrazit sloupec