CZ0009051256, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S.

Short and summary info about VODÁRENSKÁ

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199792.21
First price16.03.1995952.00
Historic min19.05.199776.06
Historic max16.03.1995952.00
Total volume497 061.00
RMS - RM-System
Last price19.08.2003541.50
First price28.03.1995431.00
Historic min19.06.199778.00
Historic max29.02.2000674.90
Total volume3 458 877.50

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S., ISIN CZ0009051256 - Securities depository info

Full nameVODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S.
Short nameVODÁRENSKÁ
Source issue-
ISINCZ0009051256
BICBAAVOAZ
Issuer NameVODÁRENSKÁ AKCIOVÁ S
Issuer ID49455842 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume221 858
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue221 858 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date9.9.2011
Maturity Date-
Date of Cancellation9.9.2011
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S.

Issuer nameVODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
Postal address - nameVODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
ID number49455842 (Trade register)
Addres - StreetSoběšická 820/156
CityBrno
ZIP63 801
CountryCZE
Postal address - StreetSoběšická 820/156
CityBrno
ZIP63 801
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date29.5.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005124651 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S. 29.05.2014 / -
CZ0009051256 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ NOST, A.S. 02.07.2010 / 09.09.2011
770940001389 VODÁRENSKÁ BRNO 16.04.1994 / 24.06.1998

Zobrazit sloupec