CZ0009066452, ZZN Č. SKALICE

Short and summary info about ZZN Č. SKALICE

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199723.75
First price23.03.1995133.00
Historic min14.03.199723.75
Historic max23.03.1995133.00
Total volume52 074.00
RMS - RM-System
Last price29.12.200067.50
First price28.03.1995115.00
Historic min25.04.199719.00
Historic max02.08.1995132.00
Total volume105 166.50

ZZN Č. SKALICE, ISIN CZ0009066452 - Securities depository info

Full nameZZN Č. SKALICE
Short nameZZN Č. SKALICE
Source issue-
ISINCZ0009066452
BICBAAZZNCS
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup, a
Issuer ID48173151 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume146 239
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue146 239 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date11.1.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation11.1.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN Č. SKALICE

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup, a.s.,Česká Skalice
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup, a.s.,Česká Skalice
ID number48173151 (Trade register)
Addres - StreetŘíkov
CityČeská Skalice
ZIP55 203
CountryCZE
Postal address - StreetŘíkov
CityČeská Skalice
ZIP55 203
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup, a.s.,Česká Skalice

ISINNamePublished/Closed
CZ0009066452 ZZN Č. SKALICE 27.06.1994 / 11.01.2001

Zobrazit sloupec