CZ0009067054, SERV.TECH.A SL.PŘ.

Short and summary info about SERVIS.TECH.A SL.

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199710.45
First price24.03.1995140.00
Historic min28.03.199710.45
Historic max16.08.1995350.00
Total volume1 376 937.00
RMS - RM-System
Last price10.02.200036.00
First price28.03.199577.00
Historic min29.12.19971.00
Historic max26.11.1998518.30
Total volume629 319.70

SERV.TECH.A SL.PŘ., ISIN CZ0009067054 - Securities depository info

Full nameSERV.TECH.A SL.PŘ.
Short nameSERV.TECH.A SL.PŘ.
Source issue-
ISINCZ0009067054
BICBAASERSL
Issuer NameSERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přešt
Issuer ID49790358 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume69 901
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue69 901 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date22.3.2000
Maturity Date-
Date of Cancellation21.3.2000
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SERV.TECH.A SL.PŘ.

Issuer nameSERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.
Postal address - nameSERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.
ID number49790358 (Trade register)
Addres - StreetHusova 380
CityPřeštice
ZIP33 411
CountryCZE
Postal address - StreetHusova 380
CityPřeštice
ZIP33 411
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, SERVISNÍ TECHNIKA a SLUŽBY Přeštice, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770000000529 SERVISNÍ TECHNIKA 21.03.2000 / 21.06.2002
CZ0009067054 SERV.TECH.A SL.PŘ. 27.06.1994 / 21.03.2000

Zobrazit sloupec