CZ0009068656, ZZN POLEPY

Short and summary info about ZZN POLEPY

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199723.00
First price06.03.199598.00
Historic min09.05.199720.91
Historic max13.12.1995110.00
Total volume1 113 470.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200141.00
First price28.03.199572.00
Historic min15.04.19998.00
Historic max17.02.2000150.00
Total volume1 259 739.20

ZZN POLEPY, ISIN CZ0009068656 - Securities depository info

Full nameZZN POLEPY
Short nameZZN POLEPY
Source issue-
ISINCZ0009068656
BICBAAZZNLV
Issuer NameZZN Polepy a.s.
Issuer ID49901397 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume127 682
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue127 682 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date6.12.2005
Maturity Date-
Date of Cancellation6.12.2005
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN POLEPY

Issuer nameZZN Polepy a.s.
Postal address - nameZZN Polepy a.s.
ID number49901397 (Trade register)
Addres - StreetPolepy 171
CityPolepy
ZIP41 147
CountryCZE
Postal address - StreetPolepy 171
CityPolepy
ZIP41 147
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZZN Polepy a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009068656 ZZN POLEPY 27.06.1994 / 06.12.2005

Zobrazit sloupec