CZ0009071056, ZEM.SLUŽ. DYNÍN

Short and summary info about ZEM. SLUŽ. DYNÍN

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199729.40
First price03.04.1995546.00
Historic min05.02.199727.00
Historic max03.04.1995546.00
Total volume194 403.00
RMS - RM-System
Last price31.08.2000151.00
First price28.03.1995314.00
Historic min04.03.19984.10
Historic max28.03.1995314.00
Total volume216 425.70

ZEM.SLUŽ. DYNÍN, ISIN CZ0009071056 - Securities depository info

Full nameZEM.SLUŽ. DYNÍN
Short nameZEM.SLUŽ. DYNÍN
Source issue-
ISINCZ0009071056
BICBAAZESLD
Issuer NameZemědělské služby Dynín, a.s.
Issuer ID60070820 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume95 718
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue95 718 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date24.10.2002
Maturity Date-
Date of Cancellation24.10.2002
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZEM.SLUŽ. DYNÍN

Issuer nameZemědělské služby Dynín, a.s.
Postal address - nameZemědělské služby Dynín, a.s.
ID number60070820 (Trade register)
Addres - StreetDynín
CityDynín
ZIP37 364
CountryCZE
Postal address - StreetDynín
CityDynín
ZIP37 364
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date7.1.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské služby Dynín, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009071056 ZEM.SLUŽ. DYNÍN 27.06.1994 / 24.10.2002

Zobrazit sloupec