CZ0009092805, ZZN POLABÍ

Short and summary info about ZZN POLABÍ

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199788.70
First price15.06.199320 000.00
Historic min10.02.199446.88
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume1 226 129.00
RMS - RM-System
Last price18.03.200346.00
First price10.01.1995165.00
Historic min28.11.20005.70
Historic max13.10.1995608.50
Total volume9 386 972.80

ZZN POLABÍ, ISIN CZ0009092805 - Securities depository info

Full nameZZN POLABÍ
Short nameZZN POLABÍ
Source issue-
ISINCZ0009092805
BICBAAZZNNB
Issuer NameZZN Polabí, a.s.
Issuer ID45148210 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value100
Issued Volume3 379 430
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue337 943 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration10.2.1998
Change date19.3.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation19.3.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN POLABÍ

Issuer nameZZN Polabí, a.s.
Postal address - nameZZN Polabí, a.s.
ID number45148210 (Trade register)
Addres - StreetK Vinici 1304
CityKolín V
ZIP28 066
CountryCZE
Postal address - StreetK Vinici 1304
CityKolín V
ZIP28 066
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZZN Polabí, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770980000150 ZZN POLABÍ KOLÍN 18.02.1998 / 19.03.2003
CZ0009092805 ZZN POLABÍ 10.02.1998 / 19.03.2003
CS0009030960 ZZN POLABÍ KOLÍN 30.06.1993 / 10.02.1998
CS0008426755 ZZN POLABÍ KOLÍN 29.03.1993 / 10.02.1998

Zobrazit sloupec