3MFUND MSI 5,70/26, 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-07-12 0 0 0 0 1 0 0
2024-07-09 0 0 0 0 1 0 0
2024-06-21 0 0 0 0 0 1 0
2024-06-13 0 0 0 0 0 1 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-07-12 52729600
2024-07-09 95800000
2024-06-21 100800000
2024-06-13 190000000
Zobrazit sloupec