VOD.A KAN.KROM特蛶, Ask and bids (24.5.2024) (Current state)

Podle podm韓ek burzy jsou aktu醠n informace o n醟upu a prodeji (hloubce trhu, order book) pstupn pouze pro p鴌hl釟en u瀒vatele. Registrace a p鴌hl釟en je zdarma, novou registraci m鶠ete prov閟t na str醤ce registrace port醠u AliaWeb.


Jm閚o Heslo

Informace na str醤ce Hloubka trhu

Str醤ka Hloubka trhu obsahuje n醩leduj韈 informace:

  • 10 kupn韈h a prodejn韈h cen na Burze
  • 5 kupn韈h a prodejn韈h cen na RM-Syst閙u
  • Graf aktu醠n nab韉ky a popt醰ky
  • Graf v齰oje nab韉ky, popt醰ky a jednotliv齝h obchod.
Zdrojem informac pro kurzy.cz/akcie-cz je Burza cenn齝h pap韗 Praha, a.s.

VOD.A KAN.KROM特蛶, VODOVODY A KANALIZACE KROM特蛶, A.S. - Informace z hloubky trhu
燦醟up a prodej (24.5.2024) (Current state)
燙hange
燿ate/time
燭yp燬m靣燩urchase
爌ieces
燩urchase
price
燬ale
爌rice
燬ale
爌ieces
燢otac頎
Pro tento obchodn den nejsou v datab醶i 炨dn z醶namy. Je mo瀗, 瀍 :
1. Je歵 se neobchoduje
2. V obchodn韒 dni nebyly pod醤y 炨dn objedn醰ky
Pomoc horn li歵y s datumy m鶠ete zvolit jin obchodn den.
Zobrazit sloupec