CS0005013655, ZPA PEČKY

Short and summary info about ZPA PEČKY

The Prague Stock Exchange
Last price31.05.200077.90
First price15.06.199320 000.00
Historic min05.05.199754.20
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume17 159 510.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200190.20
First price10.01.199580.00
Historic min26.05.199749.50
Historic max04.04.1996380.00
Total volume9 047 550.80

ZPA PEČKY, ISIN CS0005013655 - Securities depository info

Full nameZPA PEČKY
Short nameZPA PEČKY
Source issue-
ISINCS0005013655
BICBAAZPAPC
Issuer NameZPA Pečky, a.s.
Issuer ID45147612 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume247 985
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue247 985 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date30.11.2005
Maturity Date-
Date of Cancellation30.11.2005
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZPA PEČKY

Issuer nameZPA Pečky, a.s.
Postal address - nameZPA Pečky, a.s.
ID number45147612 (Trade register)
Addres - Streettř. 5.května 183
CityPečky
ZIP28 911
CountryCZE
Postal address - Streettř. 5.května 183
CityPečky
ZIP28 911
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZPA Pečky, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005013655 ZPA PEČKY 29.03.1993 / 30.11.2005

Zobrazit sloupec