CS0005018753, KUNZ HRANICE

Short and summary info about KUNZ HRANICE

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199717.75
First price15.06.199320 000.00
Historic min26.09.199716.11
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume8 278 739.00
RMS - RM-System
Last price24.08.200016.50
First price10.01.1995210.00
Historic min04.07.20003.40
Historic max11.01.1995220.00
Total volume3 067 991.30

KUNZ HRANICE, ISIN CS0005018753 - Securities depository info

Full nameKUNZ HRANICE
Short nameKUNZ HRANICE
Source issue-
ISINCS0005018753
BICBAAKUNZ
Issuer NameKUNZ HRANICE, a.s.
Issuer ID45193517 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume361 932
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue361 932 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date28.4.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation28.4.2010
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer KUNZ HRANICE

Issuer nameKUNZ HRANICE, a.s.
Postal address - nameKUNZ HRANICE, a.s.
ID number45193517 (Trade register)
Addres - StreetTovární 605
CityHranice
ZIP75 333
CountryCZE
Postal address - StreetTovární 605
CityHranice
ZIP75 333
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date29.4.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, KUNZ HRANICE, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005018753 KUNZ HRANICE 29.03.1993 / 28.04.2010

Zobrazit sloupec