CS0005025253, STAVO PLANÁ U MAR.LÁZNÍ A.S.

Short and summary info about STAVO PLANÁ

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199739.90
First price15.06.199320 000.00
Historic min30.05.199739.90
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume570 843.00
RMS - RM-System
Last price02.09.199914.90
First price10.01.199573.00
Historic min01.09.199914.20
Historic max05.06.1996119.00
Total volume2 562 124.60

STAVO PLANÁ U MAR.LÁZNÍ A.S., ISIN CS0005025253 - Securities depository info

Full nameSTAVO PLANÁ U MAR.LÁZNÍ A.S.
Short nameSTAVO PLANÁ U M.L.
Source issue-
ISINCS0005025253
BICBAASTAVP
Issuer NameSTAVO PLANÁ
Issuer ID45359202 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume135 872
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue135 872 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date19.11.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation19.11.2010
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer STAVO PLANÁ U MAR.LÁZNÍ A.S.

Issuer nameSTAVO PLANÁ
Postal address - nameSTAVO PLANÁ
ID number45359202 (Trade register)
Addres - StreetNádražní 502
CityPlaná u Mariánských Lázní
ZIP34 815
CountryCZE
Postal address - StreetNádražní 502
CityPlaná u Mariánských Lázní
ZIP34 815
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date2.7.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, STAVO PLANÁ

ISINNamePublished/Closed
CS0005025253 STAVO PLANÁ U MAR.LÁZNÍ A.S. 02.07.2010 / 19.11.2010
770930001373 STAVO PLANÁ U M.L. 14.06.1993 / 17.10.1994

Zobrazit sloupec