CS0005026152, JUTA - events

Events, JUTA

DateTypeDescriptionNumber
17.04.2003 Z Vyrazeni ISINu z evidence SCP (Na přenášených/upisovaných/rušených CP byly validace, PPN a zástavy zrušeny) 343 589
19.11.2002 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0005026152 343 589
31.12.1993 V Zmena ISIN z 1.vl KP k 31-12-93 na ISIN = CS0005026152 (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 826 606
31.12.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0005026152 471 032
31.12.1993 A Založení emise CS0005026152 413 303
Zobrazit sloupec