CS0005032754, SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S.

Short and summary info about SLÉVÁRNA KUŘIM

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199763.08
First price15.06.199320 000.00
Historic min28.03.199763.08
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume170 409.00
RMS - RM-System
Last price26.04.2002490.90
First price10.01.1995110.00
Historic min24.10.199712.50
Historic max15.04.20021 200.00
Total volume1 802 173.00

SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S., ISIN CS0005032754 - Securities depository info

Full nameSLÉVÁRNA KUŘIM, A.S.
Short nameSLÉVÁRNA KUŘIM
Source issue-
ISINCS0005032754
BICBAASLEVK
Issuer NameSLÉVÁRNA KUŘIM,
Issuer ID46347607 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume25 228
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue25 228 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration7.6.1993
Change date24.6.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation24.6.2010
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S.

Issuer nameSLÉVÁRNA KUŘIM,
Postal address - nameSLÉVÁRNA KUŘIM,
ID number46347607 (Trade register)
Addres - StreetBlanenská 257
CityKuřim
ZIP66 435
CountryCZE
Postal address - StreetBlanenská 257
CityKuřim
ZIP66 435
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date1.1.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, SLÉVÁRNA KUŘIM,

ISINNamePublished/Closed
CZ0005032722 SLÉVÁRNA KUŘIM 01.09.1993 / 24.07.2008
CS0005032754 SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. 07.06.1993 / 24.06.2010

Zobrazit sloupec