CS0005037456, FEZKO SERVIS

Short and summary info about FEZKO SERVIS

The Prague Stock Exchange
Last price28.08.2002136.60
First price15.06.199320 000.00
Historic min16.04.199763.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume15 215 477.30
RMS - RM-System
Last price18.03.2003202.00
First price10.01.1995430.00
Historic min15.04.199762.00
Historic max04.07.2001782.50
Total volume45 178 667.60

FEZKO SERVIS, ISIN CS0005037456 - Securities depository info

Full nameFEZKO SERVIS
Short nameFEZKO SERVIS
Source issue-
ISINCS0005037456
BICBAAFEZKO
Issuer NameFEZKO SERVIS, a.s.
Issuer ID46679073 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value268
Issued Volume477 275
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue127 909 700
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date5.1.2009
Maturity Date-
Date of Cancellation5.1.2009
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer FEZKO SERVIS

Issuer nameFEZKO SERVIS, a.s.
Postal address - nameFEZKO SERVIS, a.s.
ID number46679073 (Trade register)
Addres - StreetHeydukova 1111
CityStrakonice
ZIP38 616
CountryCZE
Postal address - StreetHeydukova 1111
CityStrakonice
ZIP38 616
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date20.7.2001
Change typeplatná/ý

List of other issues, FEZKO SERVIS, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005037456 FEZKO SERVIS 29.03.1993 / 05.01.2009

Zobrazit sloupec