CS0008439352, RUVE - events

Events, RUVE

DateTypeDescriptionNumber
22.12.2004 Z Vyrazeni ISINu z evidence SCP (Na přenášených/upisovaných/rušených CP byly validace, PPN a zástavy zrušeny) 125 474
26.03.1997 N Změna nominální hodnoty emise CS0008439352 125 474
25.03.1997 N Zmena nominalni hodnoty (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 125 474
20.06.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0008439352 125 474
29.03.1993 A Založení emise CS0008439352 84 068
Zobrazit sloupec