CS0008451951, ZENZA ZNOJMO

Short and summary info about ZENZA ZNOJMO

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199794.77
First price15.06.199320 000.00
Historic min21.03.199546.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume326 571.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200136.90
First price10.01.199598.00
Historic min10.12.199811.00
Historic max09.01.1996160.00
Total volume523 079.20

ZENZA ZNOJMO, ISIN CS0008451951 - Securities depository info

Full nameZENZA ZNOJMO
Short nameZENZA ZNOJMO
Source issue-
ISINCS0008451951
BICBAAZENZA
Issuer NameZENZA Znojmo, a.s.
Issuer ID46347500 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume236 484
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue236 484 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date14.11.2005
Maturity Date-
Date of Cancellation14.11.2005
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZENZA ZNOJMO

Issuer nameZENZA Znojmo, a.s.
Postal address - nameZENZA Znojmo, a.s.
ID number46347500 (Trade register)
Addres - StreetPřímětice č.p.312
CityZnojmo
ZIP66 904
CountryCZE
Postal address - StreetPřímětice č.p.312
CityZnojmo
ZIP66 904
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date22.6.2005
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZENZA Znojmo, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008451951 ZENZA ZNOJMO 29.03.1993 / 14.11.2005

Zobrazit sloupec