CS0008452660, OBNOVA BRNO

Short and summary info about OBNOVA BRNO

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199757.87
First price20.01.1994500.00
Historic min14.05.199750.00
Historic max20.01.1994500.00
Total volume656 671.00
RMS - RM-System
Last price22.10.199953.10
First price10.01.1995185.00
Historic min29.01.19985.00
Historic max23.05.1995219.70
Total volume361 348.10

OBNOVA BRNO, ISIN CS0008452660 - Securities depository info

Full nameOBNOVA BRNO
Short nameOBNOVA BRNO
Source issue-
ISINCS0008452660
BICBAAOBNOV
Issuer NameObnova Brno, a.s.
Issuer ID46347682 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume98 594
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue98 594 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date1.1.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation23.11.1999
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer OBNOVA BRNO

Issuer nameObnova Brno, a.s.
Postal address - nameObnova Brno, a.s.
ID number46347682 (Trade register)
Addres - StreetHerčíkova 1a
CityBrno
ZIP65 771
CountryCZE
Postal address - StreetHerčíkova 1a
CityBrno
ZIP65 771
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date9.6.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Obnova Brno, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770990001560 OBNOVA BRNO 23.11.1999 / 30.06.2000
CS0008452660 OBNOVA BRNO 29.03.1993 / 23.11.1999

Zobrazit sloupec