CS0008462859, OBCHOD S PALIVY BŘ

Short and summary info about OBCHOD S PALIVY

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.1997199.43
First price15.06.199320 000.00
Historic min16.09.199679.73
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume166 512.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200145.40
First price10.01.1995135.00
Historic min27.07.200116.20
Historic max05.10.1995664.00
Total volume359 490.20

OBCHOD S PALIVY BŘ, ISIN CS0008462859 - Securities depository info

Full nameOBCHOD S PALIVY BŘ
Short nameOBCHOD S PALIVY BŘ
Source issue-
ISINCS0008462859
BICBAAOBPAL
Issuer NameObchod s palivy,a.s.
Issuer ID46900519 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume9 325
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue9 325 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date25.2.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation25.2.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer OBCHOD S PALIVY BŘ

Issuer nameObchod s palivy,a.s.
Postal address - nameObchod s palivy,a.s.
ID number46900519 (Trade register)
Addres - StreetLidická 44
CityBřeclav
ZIP69 003
CountryCZE
Postal address - StreetLidická 44
CityBřeclav
ZIP69 003
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Obchod s palivy,a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008462859 OBCHOD S PALIVY BŘ 29.03.1993 / 25.02.2003

Zobrazit sloupec