CS0008463352, ZZN POMORAVÍ

Short and summary info about ZZN POMORAVÍ

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199746.03
First price15.06.199320 000.00
Historic min30.08.199445.03
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume448 698.00
RMS - RM-System
Last price17.04.2003106.10
First price10.01.199555.00
Historic min23.04.199825.00
Historic max24.07.2002281.20
Total volume1 365 409.80

ZZN POMORAVÍ, ISIN CS0008463352 - Securities depository info

Full nameZZN POMORAVÍ
Short nameZZN POMORAVÍ
Source issue-
ISINCS0008463352
BICBAAZZNHO
Issuer NameZZN POMORAVÍ a.s.
Issuer ID46900845 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value800
Issued Volume399 716
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue319 772 800
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date27.2.2007
Maturity Date-
Date of Cancellation27.2.2007
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN POMORAVÍ

Issuer nameZZN POMORAVÍ a.s.
Postal address - nameZZN POMORAVÍ a.s.
ID number46900845 (Trade register)
Addres - StreetVelkomoravská 77
CityHodonín
ZIP69 533
CountryCZE
Postal address - StreetVelkomoravská 77
CityHodonín
ZIP69 533
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZZN POMORAVÍ a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008463352 ZZN POMORAVÍ 29.03.1993 / 27.02.2007

Zobrazit sloupec