CZ0005094755, VÁLCOVNY PLECHU FM

Short and summary info about VÁLCOVNY PLECHU

The Prague Stock Exchange
Last price20.12.200115.01
First price02.03.1995588.00
Historic min06.12.200011.93
Historic max02.03.1995588.00
Total volume57 493 485.00
RMS - RM-System
Last price28.12.200111.50
First price28.03.1995250.00
Historic min09.11.20007.50
Historic max06.08.1996400.00
Total volume30 740 139.90

VÁLCOVNY PLECHU FM, ISIN CZ0005094755 - Securities depository info

Full nameVÁLCOVNY PLECHU FM
Short nameVÁLCOVNY PLECHU FM
Source issue-
ISINCZ0005094755
BICBAAVALCO
Issuer NameV Á L C O V N Y P L E CH U, a.
Issuer ID14613581 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value20
Issued Volume34 412 054
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue688 241 080
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration9.5.1994
Change date20.12.2007
Maturity Date-
Date of Cancellation20.12.2007
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VÁLCOVNY PLECHU FM

Issuer nameV Á L C O V N Y P L E CH U, a.s.
Postal address - nameV Á L C O V N Y P L E CH U, a.s.
ID number14613581 (Trade register)
Addres - StreetKřižíkova 1377
CityFrýdek-Místek
ZIP73 801
CountryCZE
Postal address - StreetKřižíkova 1377
CityFrýdek-Místek
ZIP73 801
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date4.12.2007
Change typeplatná/ý

List of other issues, V Á L C O V N Y P L E CH U, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005094755 VÁLCOVNY PLECHU FM 09.05.1994 / 20.12.2007

Zobrazit sloupec