CZ0008007903, ŽIVNOBANKA 1.IF - events

Events, ŽIVNOBANKA 1.IF

DateTypeDescriptionNumber
17.04.2002 Z Rušení emise CZ0008007903 3 924 205
17.04.2002 V Vymena ISINu se zmenou nominalu a zmenou emitenta (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 3 924 205
11.10.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 924 205
06.10.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 924 190
06.10.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 924 163
06.10.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 924 151
06.10.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 852 201
05.10.1993 A Založení emise CZ0008007903 999 999
17.09.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 1 999 998
17.09.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 2 999 997
17.09.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 600 187
17.09.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 602 187
17.09.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008007903 3 924 205
Zobrazit sloupec