CZ0008470580, ČSOB SVĚT.AKC. OPF - events

Events, ČSOB SVĚT.AKC. OPF

DateTypeDescriptionNumber
23.03.2007 Z Vyrazeni ISINu z evidence SCP (Na přenášených/upisovaných/rušených CP byly validace, PPN a zástavy zrušeny) 0
23.08.2003 Z Rušení emise CZ0008470580 0
23.08.2003 X Vyrazeni ISINu z evidence SCP (OCE) (Na přenášených/upisovaných CP byly validace zrušeny, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 45 727 307
23.08.2003 A Založení emise CZ0008470580 0
25.02.1999 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008470580 2 147 483 647
21.12.1998 U Stepeni ISINu (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 2 026 716
21.12.1998 N Změna nominální hodnoty emise CZ0008470580 340 552 500
14.07.1995 A Založení emise CZ0008470580 681 105
Zobrazit sloupec