CZ0009046850, VOD.A KAN.HR.KRÁL.

Short and summary info about VOD.A KAN.HR.KRÁL.

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199736.12
First price02.03.1995518.00
Historic min30.05.199736.12
Historic max02.03.1995518.00
Total volume363 085.00
RMS - RM-System
Last price22.03.2007414.50
First price28.03.1995230.00
Historic min09.12.199718.00
Historic max29.01.2007442.00
Total volume43 375 052.30

VOD.A KAN.HR.KRÁL., ISIN CZ0009046850 - Securities depository info

Full nameVOD.A KAN.HR.KRÁL.
Short nameVOD.A KAN.HR.KRÁL.
Source issue-
ISINCZ0009046850
BICBAAVOKHK
Issuer NameVodovody a kanalizace Hradec Krá
Issuer ID48172898 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume112 826
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue112 826 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date16.4.2007
Maturity Date-
Date of Cancellation16.4.2007
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VOD.A KAN.HR.KRÁL.

Issuer nameVodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Postal address - nameVodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
ID number48172898 (Trade register)
Addres - StreetVíta Nejedlého 893
CityHradec Králové
ZIP50 003
CountryCZE
Postal address - StreetVíta Nejedlého 893
CityHradec Králové
ZIP50 003
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date5.5.2003
Change typeplatná/ý

List of other issues, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

ISINNamePublished/Closed
770940001074 VOD.A KAN.HR.KRÁL. 16.04.1994 / 16.04.2007
CZ0009046850 VOD.A KAN.HR.KRÁL. 16.04.1994 / 16.04.2007
CZ0009046967 VOD.A KAN.HR.KRÁL. 16.04.1994 / 02.12.2002

Zobrazit sloupec