CZ0009051157, ZAHRADNICKÉ Z.PLZE

Short and summary info about ZAHRADNICKÉ ZÁVODY

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.1997253.00
First price01.03.1995204.00
Historic min24.03.1995136.00
Historic max26.03.1997260.00
Total volume1 082 091.00
RMS - RM-System
Last price21.04.1998200.00
First price28.03.1995134.00
Historic min25.05.1995117.00
Historic max25.02.1997248.60
Total volume1 065 035.20

ZAHRADNICKÉ Z.PLZE, ISIN CZ0009051157 - Securities depository info

Full nameZAHRADNICKÉ Z.PLZE
Short nameZAHRADNICKÉ Z.PLZE
Source issue-
ISINCZ0009051157
BICBAAZAHZA
Issuer NameZahradnické závody a.s.
Issuer ID49789937 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume50 782
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue50 782 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date25.6.1998
Maturity Date-
Date of Cancellation25.6.1998
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZAHRADNICKÉ Z.PLZE

Issuer nameÚslava Bioenergie a.s.
Postal address - nameÚslava Bioenergie a.s.
ID number49789937 (Trade register)
Addres - StreetDoudlevecká 1711/63
CityPlzeň
ZIP30 100
CountryCZE
Postal address - StreetDoudlevecká 1711/63
CityPlzeň
ZIP30 100
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date18.6.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, Úslava Bioenergie a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005125856 ÚSLAVA BIOENERGIE A.S. 18.06.2014 / -
770980000739 ZAHRADNICKÉ Z.PLZE 25.06.1998 / 28.02.2000
770940001371 ZAHRADNICKÉ Z.PLZE 16.04.1994 / 26.02.1997
CZ0009051157 ZAHRADNICKÉ Z.PLZE 16.04.1994 / 25.06.1998

Zobrazit sloupec