CZ0009052254, ZZ TEPLICE

Short and summary info about ZZN TEPLICE

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199735.10
First price08.03.1995133.00
Historic min30.03.199525.73
Historic max08.03.1995133.00
Total volume102 231.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200135.10
First price28.03.1995116.00
Historic min23.01.199820.00
Historic max28.03.1995116.00
Total volume179 478.10

ZZ TEPLICE, ISIN CZ0009052254 - Securities depository info

Full nameZZ TEPLICE
Short nameZZ TEPLICE
Source issue-
ISINCZ0009052254
BICBAAZZNTE
Issuer NameZemědělské zásobování v Teplicíc
Issuer ID47283289 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume68 908
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue68 908 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date7.7.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation7.7.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZ TEPLICE

Issuer nameZemědělské zásobování v Teplicích, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování v Teplicích, a.s.
ID number47283289 (Trade register)
Addres - StreetEmílie Dvořákové č.p.843
CityTeplice
ZIP41 679
CountryCZE
Postal address - StreetEmílie Dvořákové č.p.843
CityTeplice
ZIP41 679
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.6.2004
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování v Teplicích, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770940001447 ZZ TEPLICE 16.04.1994 / 20.06.1996
CZ0009052254 ZZ TEPLICE 16.04.1994 / 07.07.2004

Zobrazit sloupec