CZ0009060059, HUTNÍ PROJ.PLZEŇ

Short and summary info about HUTNÍ PROJ. PLZEŇ

The Prague Stock Exchange
Last price19.03.199745.00
First price31.03.1995966.00
Historic min28.02.199742.42
Historic max31.03.1995966.00
Total volume34 213.00
RMS - RM-System
Last price04.04.2002189.30
First price28.03.1995603.00
Historic min02.12.199830.00
Historic max14.04.1995603.00
Total volume41 102.60

HUTNÍ PROJ.PLZEŇ, ISIN CZ0009060059 - Securities depository info

Full nameHUTNÍ PROJ.PLZEŇ
Short nameHUTNÍ PROJ.PLZEŇ
Source issue-
ISINCZ0009060059
BICBAAHUTPR
Issuer NameHutní projekt Plzeň, a.s.
Issuer ID46882031 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume19 853
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue19 853 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration9.5.1994
Change date6.3.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation6.3.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer HUTNÍ PROJ.PLZEŇ

Issuer nameHutní projekt Plzeň, a.s.
Postal address - nameHutní projekt Plzeň, a.s.
ID number46882031 (Trade register)
Addres - StreetAnglické nábřeží 1/2434
CityPlzeň
ZIP30 545
CountryCZE
Postal address - StreetAnglické nábřeží 1/2434
CityPlzeň
ZIP30 545
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date24.6.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, Hutní projekt Plzeň, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009060059 HUTNÍ PROJ.PLZEŇ 09.05.1994 / 06.03.2003

Zobrazit sloupec