CZ0009062758, OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN

Short and summary info about OBCHOD OBUVÍ ZLÍN

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199722.14
First price03.03.1995168.00
Historic min24.09.199719.14
Historic max03.03.1995168.00
Total volume1 373 095.00
RMS - RM-System
Last price25.10.200122.00
First price28.03.199594.50
Historic min15.05.19985.00
Historic max11.04.1995123.10
Total volume1 203 449.60

OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN, ISIN CZ0009062758 - Securities depository info

Full nameOBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN
Short nameOBCHOD OBUVÍ ZLÍN
Source issue-
ISINCZ0009062758
BICBAAOBOB
Issuer NameObchod obuví, a.s. Zlín
Issuer ID00021695 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume238 182
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue238 182 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration9.5.1994
Change date28.3.2017
Maturity Date-
Date of Cancellation26.7.2021
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN

Issuer nameObchod obuví, a.s. Zlín
Postal address - nameObchod obuví, a.s. Zlín
ID number00021695 (Trade register)
Addres - StreetTržní 1
CityPřerov
ZIP75 000
CountryCZE
Postal address - StreetTržní 1
CityPřerov
ZIP75 000
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date6.10.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, Obchod obuví, a.s. Zlín

ISINNamePublished/Closed
770990001339 OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN 02.07.2010 / 12.08.2010
CZ0008465564 OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN 02.07.2010 / 26.07.2021
CZ0009062758 OBCHOD OBUVÍ, A.S. ZLÍN 09.05.1994 / 26.07.2021

Zobrazit sloupec