CZ0009070058, ZZN LOUNY

Short and summary info about ZZN LOUNY

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199755.00
First price28.03.1995539.00
Historic min28.03.199755.00
Historic max28.03.1995539.00
Total volume42 854.00
RMS - RM-System
Last price02.11.200053.20
First price28.03.1995576.00
Historic min12.04.19997.00
Historic max30.11.1995586.00
Total volume37 939.00

ZZN LOUNY, ISIN CZ0009070058 - Securities depository info

Full nameZZN LOUNY
Short nameZZN LOUNY
Source issue-
ISINCZ0009070058
BICBAAZZNLO
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup Lo
Issuer ID49901800 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume185 901
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue185 901 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date6.12.2000
Maturity Date-
Date of Cancellation6.12.2000
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN LOUNY

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.
ID number49901800 (Trade register)
Addres - StreetPoděbradova 578
CityLouny
ZIP44 054
CountryCZE
Postal address - StreetPoděbradova 578
CityLouny
ZIP44 054
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770000002376 ZZN LOUNY 06.12.2000 / 09.08.2002
CZ0009070058 ZZN LOUNY 27.06.1994 / 06.12.2000

Zobrazit sloupec