CZ0009071551, ZN ROKYCAN

Short and summary info about ZZN ROKYCANY

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199779.00
First price08.03.1995112.00
Historic min14.04.199547.03
Historic max10.10.1996135.27
Total volume164 647.00
RMS - RM-System
Last price15.05.2001108.00
First price28.03.1995100.50
Historic min06.11.19988.10
Historic max06.06.2000237.00
Total volume4 544 324.50

ZN ROKYCAN, ISIN CZ0009071551 - Securities depository info

Full nameZN ROKYCAN
Short nameZN ROKYCAN
Source issue-
ISINCZ0009071551
BICBAAZZNRO
Issuer NameZemědělský nákup Rokycany a.s.
Issuer ID49788205 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume66 243
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue66 243 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date3.8.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation3.8.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZN ROKYCAN

Issuer nameZemědělský nákup Rokycany a.s.
Postal address - nameZemědělský nákup Rokycany a.s.
ID number49788205 (Trade register)
Addres - StreetPlzeňská 63/III
CityRokycany
ZIP33 755
CountryCZE
Postal address - StreetPlzeňská 63/III
CityRokycany
ZIP33 755
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělský nákup Rokycany a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009071551 ZN ROKYCAN 27.06.1994 / 03.08.2001

Zobrazit sloupec