CZ0009074050, RAŠELINA

Short and summary info about RAŠELINA

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199757.50
First price02.03.1995525.00
Historic min06.03.199753.12
Historic max02.03.1995525.00
Total volume1 394 432.00
RMS - RM-System
Last price27.03.2003374.00
First price28.03.1995174.00
Historic min24.09.199718.00
Historic max22.01.2003386.70
Total volume5 989 082.60

RAŠELINA, ISIN CZ0009074050 - Securities depository info

Full nameRAŠELINA
Short nameRAŠELINA
Source issue-
ISINCZ0009074050
BICBAARASEL
Issuer NameRašelina a.s.
Issuer ID60071214 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume197 277
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue197 277 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date28.3.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation28.3.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer RAŠELINA

Issuer nameRašelina a.s.
Postal address - nameRašelina a.s.
ID number60071214 (Trade register)
Addres - StreetNa Pískách 488/II
CitySoběslav
ZIP39 218
CountryCZE
Postal address - StreetNa Pískách 488/II
CitySoběslav
ZIP39 218
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Rašelina a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009074050 RAŠELINA 27.06.1994 / 28.03.2003

Zobrazit sloupec