CZ0005081653, ZVVZ

Short and summary info about ZVVZ

The Prague Stock Exchange
Last price20.12.2001371.00
First price03.03.19951 330.00
Historic min23.03.1998223.00
Historic max12.04.19961 340.00
Total volume17 935 429.00
RMS - RM-System
Last price21.12.2001377.20
First price28.03.1995900.00
Historic min15.07.1997166.20
Historic max18.03.19961 340.00
Total volume76 476 425.70

ZVVZ, ISIN CZ0005081653 - Securities depository info

Full nameZVVZ
Short nameZVVZ
Source issue-
ISINCZ0005081653
BICBAAZVVZ
Issuer NameZVVZ a. s.
Issuer ID00009041 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume677 011
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue677 011 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date26.10.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation26.10.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZVVZ

Issuer nameZVVZ a. s.
Postal address - nameZVVZ a. s.
ID number00009041 (Trade register)
Addres - StreetSažinova 888
CityMilevsko
ZIP39 925
CountryCZE
Postal address - StreetSažinova 888
CityMilevsko
ZIP39 925
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, ZVVZ a. s.

ISINNamePublished/Closed
770940001587 16.04.1994 / 24.06.1994
CZ0005081653 ZVVZ 16.04.1994 / 26.10.2004

Zobrazit sloupec