AKRO OPF GLOBAL., AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-21 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-13 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-07 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-06 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-19 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-18 2 0 0 0 0 0 0
2024-04-15 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-12 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-03 1 0 0 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-21 1290
2024-05-13 2550
2024-05-07 2895
2024-05-06 2895
2024-04-19 1062
2024-04-18 4830
2024-04-15 2370
2024-04-12 1980
2024-04-03 1013
Zobrazit sloupec