HDP 2020, vývoj hdp v ČR

Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobně
Další »
1Q / 2020 1 409 968.0 mld. Kč -2.0 % -3.3 % Zpráva
R / 2019 5 647 181.0 mld. Kč 2.4 % - -
4Q / 2019 - 1.8 % 0.3 % -
3Q / 2019 1 424 211.0 mld. Kč 2.5 % 0.3 % Zpráva
2Q / 2019 1 405.5 mld. Kč 2.7 % 0.7 % Zpráva
1Q / 2019 1 381.4 mld. Kč 2.6 % 0.6 % -
R / 2018 5 310.3 mld. Kč 2.9 % - Zpráva
4Q / 2018 1 355.3 mld. Kč 2.6 % 0.8 % Zpráva
3Q / 2018 1 334.7 mld. Kč 2.4 % 0.6 % Zpráva
2Q / 2018 1 314.6 mld. Kč 2.4 % 0.7 % Zpráva
1Q / 2018 1 305.6 mld. Kč 4.2 % 0.5 % -
R / 2017 5 049.9 mld. Kč 4.6 % - -
4Q / 2017 - 5.5 % 0.8 % Zpráva
3Q / 2017 1 276.7 mld. Kč 5.0 % 0.5 % Zpráva
2Q / 2017 1 259.5 mld. Kč 4.5 % 2.3 % Zpráva
1Q / 2017 1 211.9 mld. Kč 2.9 % 1.3 % -
R / 2016 4 712.9 mld. Kč 2.3 % - -
4Q / 2016 1 185.9 mld. Kč 1.9 % 0.4 % -
3Q / 2016 1 183.1 mld. Kč 1.8 % 0.2 % -
2Q / 2016 1 176.3 mld. Kč 2.6 % 0.9 % -

02.06.2020 Česká ekonomika klesla mezičtvrtletně o 3,3 % / 02.06.2020 Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2020


Kód: 050056-20
 
Informace o produktu
Kód: 050056-20
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Tvorba a užití HDP
Poznámka: Data za 1Q, 2Q: +3 dny; 3Q: +2 den, 4Q: +1 den.
Anotace: HDP výrobní, výdajovou a důchodovou metodou; zaměstnanost
Územní členění: Stát
Kontakt: jan.benedikt@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:  
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 60. kalendářní den po období
Datum vydání: 02.06.2020, 01.09.2020, 01.12.2020, 02.03.2021
Rok: 2020
 
 

 

Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 3,3 % a meziročně o 2,0 %. Negativní vývoj HDP byl způsoben nižší tvorbou kapitálu a poklesem zahraniční poptávky.


Zpřesněný odhad potvrdil největší meziroční pokles české ekonomiky od začátku roku 2010. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] klesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 3,3 %. Meziročně se HDP snížil o 2,0 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně nižší o 2,5 %. HPH ve zpracovatelském průmyslu klesla o 2,9 %, ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství o 5,4 %. K růstu HPH došlo ve stavebnictví, a to o 0,7 %. Meziročně HPH klesla o 1,3 %. Pokles tvorby HPH byl nejvíce ovlivněn vývojem ve zpracovatelském průmyslu (pokles o 3,4 %) a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (pokles o 4,9 %). Naopak pozitivní příspěvek zaznamenalo především stavebnictví s růstem HPH 2,5 %, odvětví informačních a komunikačních činností (růst o 3,8 %) a skupina odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (růst o 1,5 %).

Na straně poptávky byl meziroční pokles HDP v 1. čtvrtletí ovlivněn nižší tvorbou kapitálu a zahraniční poptávkou. Na meziročním poklesu HDP o 2,0 % se negativně podílely investiční výdaje (-1,4 p. b. [2]) a zahraniční poptávka (-0,5 p. b.). Pozitivně přispívaly rostoucí výdaje vládních institucí (1,4 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. Z toho výdaje domácností reálně klesly o 2,0 % oproti předchozímu čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí minulého roku se nezměnily. Oslabila především spotřeba předmětů s dlouhodobou a střednědobou trvanlivostí. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o 5,2 % a meziročně o 7,1 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v mezičtvrtletním srovnání poklesla o 9,7 %, meziročně o 5,5 %. Z hlediska typu aktiv posílily pouze investice do obydlí, razantní pokles zaznamenaly investice do strojů a dopravních prostředků.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí meziročně snížilo o 2,9 mld. korun na 79,2 mld. Kč. Vývoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 2,6 %, meziročně o 2,4 %. Meziroční pokles vývozu byl ovlivněn hlavně obchodem s elektronickými a optickými přístroji, se stroji a zařízeními a s dopravními prostředky. Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 3,5 %, meziročně o 2,1 %. Na meziročním vývoji dovozu se významně podílel pokles dovozu ropy a zemního plynu, základních kovů, strojů a zařízení a subdodávek pro automobilový průmysl.

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 3,6 %.

Objem mzdových nákladů[3] v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 3,9 %.

V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí zaměstnáno[4] v průměru 5 439 tisíc osob. Celková zaměstnanost se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila, meziročně klesla o 0,5 %. Celkem bylo mezičtvrtletně i meziročně odpracováno o 4,7 % hodin méně.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. května 2020
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 31. července 2020
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2020)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

Přílohy

 • chdp060220.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: HDP poklesl mezičtvrtletně o 3,3 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)

Zveřejněno dne: 02.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

 

HDP - zpravodajství


Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688