Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Prům.
mzda
r/r v % 
   Průměrná
mzda 
Podrobně
Další »
1 / 18 5.5 % -0.6 % 4.8 % 10 % 31 946.0 Zpráva
R / 17 6.2 % - 6.5 % 7 % 31 418.0 Zpráva
12 / 17 8.0 % -1.5 % -0.4 % 7 % 32 268.0 Zpráva
11 / 17 8.5 % 3.7 % 5.7 % 8 % 36 796.0 Zpráva
10 / 17 5.3 % -1.5 % 8.7 % 7 % 31 211.0 Zpráva
9 / 17 7.0 % -0.4 % 3.1 % 7 % 30 445.0 Zpráva
8 / 17 5.8 % 14.3 % 5.5 % 8 % 30 640.0 -
7 / 17 3.3 % -9.8 % 7.0 % 7 % 31 197.0 Zpráva
6 / 17 2.2 % -3.8 % 4.9 % 7 % 31 092.0 Zpráva
5 / 17 10.7 % 3.3 % 12.0 % 9 % 32 939.0 Zpráva
4 / 17 5.9 % 0.6 % 0.3 % 8 % 31 556.0 Zpráva
3 / 17 4.4 % -0.4 % 14.7 % 6 % 31 564.0 Zpráva
2 / 17 6.7 % 0.7 % 4.8 % 5 % 28 227.0 Zpráva
1 / 17 4.3 % 3.5 % 12.0 % 6 % 29 151.0 Zpráva
R / 16 2.9 % - 1.0 % 4 % 29 376.0 Zpráva
12 / 16 2.7 % -2.2 % 4.6 % 2 % 30 260.0 Zpráva
11 / 16 4.5 % 1.7 % 7.8 % 6 % 33 969.0 Zpráva
10 / 16 0.7 % -0.4 % -2.3 % 3 % 29 132.0 Zpráva
9 / 16 2.7 % -1.6 % 1.2 % 4 % 28 497.0 Zpráva
8 / 16 7.7 % 12.1 % 14.9 % 7 % 28 531.0 Zpráva

15.03.2018 ČR - průmysl v lednu meziměsíčně zpomalil o 0,6%. meziročné v plusu 5,5%


 


Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 5,5 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.

Průmyslová produkce byla v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 0,6 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 5,5 %. Leden 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2017.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 procentního bodu, růst o 5,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 13,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,98 p. b., růst o 15,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 16,1 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 4,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2018 meziročně vzrostly o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,1 %.

Hodnota nových zakázek v lednu 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,1 p. b., růst o 20,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 8,3%) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 1,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2018 meziročně vzrostla o  9,6 % a činila 31 946 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,8 %.

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

_______________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 13. 3. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2018

Přílohy

  • cpru031518.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

15. 3. 2018

Průmyslová produkce meziročně vzrostla

Průmysl – leden 2018       

Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 5,5 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.

Průmyslová produkce byla v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 0,6 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 5,5 %. Leden 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2017.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 procentního bodu, růst o 5,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 13,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,98 p. b., růst o 15,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 16,1 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 4,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2018 meziročně vzrostly o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,1 %.

 

Hodnota nových zakázek v lednu 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,1 p. b., růst o 20,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 8,3%) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 1,0 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2018 meziročně vzrostla o 9,6 % a činila 31 946 Kč.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,8 %.

 

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               13. 3. 2018

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                6. 4. 2018

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688