Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Prům.
mzda
r/r v % 
   Průměrná
mzda 
Podrobně
Další »
10 / 18 3.3 % -1.1 % 9.6 % 8 % 33 835.0 Zpráva
9 / 18 2.5 % 1.1 % 1.4 % 6 % 32 091.0 Zpráva
8 / 18 1.9 % 0.7 % 4.1 % 7 % 32 732.0 Zpráva
7 / 18 6.7 % -1.8 % 11.3 % 9 % 34 016.0 Zpráva
6 / 18 6.9 % 1.5 % 2.6 % 7 % 33 341.0 Zpráva
5 / 18 1.4 % 2.9 % -0.3 % 9 % 35 751.0 Zpráva
4 / 18 -0.2 % -0.9 % 4.6 % 9 % 34 437.0 -
3 / 18 5.5 % 1.4 % -3.8 % 6 % 33 458.0 Zpráva
2 / 18 2.7 % -1.2 % 1.1 % 7 % 30 282.0 Zpráva
1 / 18 5.5 % -0.6 % 4.8 % 10 % 31 946.0 Zpráva
R / 17 6.2 % - 6.5 % 7 % 31 418.0 Zpráva
12 / 17 8.0 % -1.5 % -0.4 % 7 % 32 268.0 Zpráva
11 / 17 8.5 % 3.7 % 5.7 % 8 % 36 796.0 Zpráva
10 / 17 5.3 % -1.5 % 8.7 % 7 % 31 211.0 Zpráva
9 / 17 7.0 % -0.4 % 3.1 % 7 % 30 445.0 Zpráva
8 / 17 5.8 % 14.3 % 5.5 % 8 % 30 640.0 -
7 / 17 3.3 % -9.8 % 7.0 % 7 % 31 197.0 Zpráva
6 / 17 2.2 % -3.8 % 4.9 % 7 % 31 092.0 Zpráva
5 / 17 10.7 % 3.3 % 12.0 % 9 % 32 939.0 Zpráva
4 / 17 5.9 % 0.6 % 0.3 % 8 % 31 556.0 Zpráva

07.12.2018 ČR - průmysl v říjnu klesl o 1,1% m/m respektive rostl o 3,3% r/r


 


Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %, bez očištění byla vyšší o 6,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 12,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 3,3 %, bez očištění se zvýšila o 6,7 %. Říjen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 8,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,08 p. b., pokles o 3,1 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,05 p. b., pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p. b., pokles o 5,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2018 meziročně vzrostly o 9,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,0 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 12,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 p. b., růst o 14,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p. b., růst o 19,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,6 p. b., růst o 13,3 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 1,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2018 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2018 meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 33 835 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v září 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2018 dne 12. 12. 2018.

 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2018 revidovány údaje za červenec až září 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  30. 11. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2019

 

Přílohy

 • cpru120718.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Růst průmyslové produkce i zakázek
 • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 12. 2018

Průmyslová produkce i zakázky vzrostly

Průmysl – říjen 2018         

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %, bez očištění byla vyšší o 6,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 12,3 %.

 

Průmyslová produkce v říjnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 3,3 %, bez očištění se zvýšila o 6,7 %. Říjen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 8,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,08 p. b., pokles o 3,1 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,05 p. b., pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p. b., pokles o 5,1 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2018 meziročně vzrostly o 9,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,0 %.

 

Hodnota nových zakázek v říjnu 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 12,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 p. b., růst o 14,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p. b., růst o 19,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,6 p. b., růst o 13,3 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 1,2 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2018 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2018 meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 33 835 Kč.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2018 dne 12. 12. 2018.

 


 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2018 revidovány údaje za červenec až září 2018.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               30. 11. 2018

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                8. 1. 2019

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688