Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2019 - 5 let

Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Prům.
mzda
r/r v % 
   Průměrná
mzda 
Podrobně
Další »
R / 18 3.0 % - 3.5 % 8 % 33 775.0 Zpráva
12 / 18 1.8 % 0.6 % 1.1 % 7 % 34 271.0 Zpráva
11 / 18 1.5 % 0.9 % 9.1 % 7 % 39 362.0 Zpráva
10 / 18 3.3 % -1.1 % 9.6 % 8 % 33 835.0 Zpráva
9 / 18 2.5 % 1.1 % 1.4 % 6 % 32 091.0 Zpráva
8 / 18 1.9 % 0.7 % 4.1 % 7 % 32 732.0 Zpráva
7 / 18 6.7 % -1.8 % 11.3 % 9 % 34 016.0 Zpráva
6 / 18 6.9 % 1.5 % 2.6 % 7 % 33 341.0 Zpráva
5 / 18 1.4 % 2.9 % -0.3 % 9 % 35 751.0 Zpráva
4 / 18 -0.2 % -0.9 % 4.6 % 9 % 34 437.0 -
3 / 18 5.5 % 1.4 % -3.8 % 6 % 33 458.0 Zpráva
2 / 18 2.7 % -1.2 % 1.1 % 7 % 30 282.0 Zpráva
1 / 18 5.5 % -0.6 % 4.8 % 10 % 31 946.0 Zpráva
R / 17 6.2 % - 6.5 % 7 % 31 418.0 Zpráva
12 / 17 8.0 % -1.5 % -0.4 % 7 % 32 268.0 Zpráva
11 / 17 8.5 % 3.7 % 5.7 % 8 % 36 796.0 Zpráva
10 / 17 5.3 % -1.5 % 8.7 % 7 % 31 211.0 Zpráva
9 / 17 7.0 % -0.4 % 3.1 % 7 % 30 445.0 Zpráva
8 / 17 5.8 % 14.3 % 5.5 % 8 % 30 640.0 -
7 / 17 3.3 % -9.8 % 7.0 % 7 % 31 197.0 Zpráva

06.02.2019 ČR - průmysl v prosinci meziměsíčně mírně rostl, meziročně po očištění klesl. Hodnota nových zakázek se snižuje
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,8 %, bez očištění byla nižší o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %. V roce 2018 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,0 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 3,7 %. Zaměstnanost vzrostla o 1,4 % a průměrná mzda se zvýšila o 7,5 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 1,8 %, bez očištění se snížila o 1,4 %.Prosinec 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,2 procentního bodu, pokles o 7,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 7,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,2 p. b., růst o 9,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 31,7 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 11,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,1 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 5,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,1 p. b., pokles o 13,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 6,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 28,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 9,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2018 meziročně zvýšil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2018 meziročně vzrostla o 6,6 % a činila 34 271 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatemprůmyslová produkce v listopadu 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2018 dne 13. 2. 2019.
 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2018

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2018 vyšší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 3,6 %. Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo o jeden pracovní den více.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 6,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 7,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 4,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 35 825 Kč.
 

Průmysl v roce 2018

Průmyslová produkce v roce 2018 meziročně vzrostla o 3,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,44 p. b., růst o 13,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,43 p. b., růst o 4,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,36 p. b., růst o 5,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba usní a souvisejících výrobků (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 21,0 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,02 p. b., pokles o 0,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2018 meziročně vyšší o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2018 meziročně zvýšil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2018 meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 33 775 Kč.
 

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  1. 2. 2019
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2019

 

Přílohy

  • cpru020619.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 2. 2019

Průmyslová produkce se v roce 2018 zvýšila o 3,0 %

Průmysl – prosinec 2018

Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,8 %, bez očištění byla nižší o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %. V roce 2018 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,0 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 3,7 %. Zaměstnanost vzrostla o 1,4 % a průměrná mzda se zvýšila o 7,5 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 1,8 %, bez očištění se snížila o 1,4 %.Prosinec 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,2 procentního bodu, pokles o 7,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 7,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,2 p. b., růst o 9,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 31,7 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 11,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,1 %.

 

Hodnota nových zakázek v prosinci 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 5,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,1 p. b., pokles o 13,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 6,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 28,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 9,9 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2018 meziročně zvýšil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2018 meziročně vzrostla o 6,6 % a činila 34 271 Kč.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2018 dne 13. 2. 2019.

 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2018

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2018 vyšší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 3,6 %. Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo o jeden pracovní den více.

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 6,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 7,1 %.

 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 4,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,1 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 35 825 Kč.

 

Průmysl v roce 2018

Průmyslová produkce v roce 2018 meziročně vzrostla o 3,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,44 p. b., růst o 13,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,43 p. b., růst o 4,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,36 p. b., růst o 5,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba usní a souvisejících výrobků (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 21,0 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,02 p. b., pokles o 0,8 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2018 meziročně vyšší o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,3 %.

 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,1 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2018 meziročně zvýšil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2018 meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 33 775 Kč.


 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               1. 2. 2019

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                15. 3. 2019

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688