Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2023

Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Prům.
mzda
r/r v % 
   Průměrná
mzda 
Podrobně
Další »
9 / 2023 -5.0 % -1.8 % - 7 % - Zpráva
8 / 2023 -1.7 % 0.2 % - 9 % - Zpráva
7 / 2023 -2.8 % -2.6 % - 10 % - Zpráva
6 / 2023 0.9 % 0.9 % - 9 % - Zpráva
5 / 2023 1.4 % 1.6 % - 11 % - Zpráva
4 / 2023 1.2 % -1.9 % - 10 % - Zpráva
3 / 2023 2.2 % 1.7 % - 9 % - Zpráva
2 / 2023 2.0 % 0.4 % - 11 % - Zpráva
1 / 2023 -1.4 % -2.7 % - 12 % - Zpráva
R / 2022 4.0 % - - 8 % - -
12 / 2022 4.0 % 0.2 % - 8 % - -
11 / 2022 3.1 % 0.5 % - 13 % - Zpráva
10 / 2022 3.1 % -3.7 % - 9 % - Zpráva
9 / 2022 8.3 % -0.2 % - 9 % - Zpráva
8 / 2022 7.2 % 0.8 % - 9 % - Zpráva
7 / 2022 0.8 % -0.3 % - 6 % - Zpráva
6 / 2022 1.7 % 0.5 % - 8 % - Zpráva
5 / 2022 3.3 % 2.4 % - 8 % - Zpráva
4 / 2022 -3.8 % -0.8 % - 8 % - Zpráva
3 / 2022 0.4 % 2.6 % - 10 % - Zpráva

06.11.2023 ČR - průmysl v září klesl o 1,8% a meziročně ztrácel už 5%


Průmyslová produkce v září meziročně reálně klesla o 5,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,2 %.

Průmyslová produkce v září 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,8 %. Meziročně klesla o 5,0 %. „K pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce nejvíce přispěla výroba elektřiny a plynu, výroba strojů a zařízení a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. S poklesem produkce se ale potýká průmysl napříč všemi odvětvími,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výsledek v energetice ovlivnily plánované odstávky v elektrárnách a také mimořádně teplé počasí. Snížená poptávka ze stavebnictví nadále ovlivňovala produkci stavebních hmot nebo plastových výrobků pro stavebnictví. Meziročně se produkce zvýšila pouze ve farmaceutickém průmyslu, v nápojovém a oděvním průmyslu a velmi mírně v ostatním zpracovatelském průmyslu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 1,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 12,2 %. „V září opět klesla hodnota nových průmyslových zakázek a podobně jako u produkce se pokles týkal většiny sledovaných odvětví. Nejvyšší pokles zaznamenala odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství a také výroba strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Nové zakázky přibyly pouze ve farmaceutickém a oděvním průmyslu, velmi mírný růst zaznamenala výroba motorových vozidel. Meziměsíčně se hodnota nových zakázek zvýšila o 3,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v září 2023 meziročně snížil o 2,2 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 7,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 4,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 27,3 %) a Slovinsko (o 12,3 %). Český průmysl klesl o 1,7 %, výkon německého průmyslu se snížil o 2,3 %. Naopak nejvíce vzrostl slovenský průmysl (o 4,7 %) a dánský průmysl (o 3,5 %).


***

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. až 3. čtvrtletí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl .


____________________

Poznámky:

Září 2023 mělo o jeden pracovní den méně než září 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka , ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543 , e-mail : radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová , vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel .: 734 352 291 , e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2023

 

Přílohy

 • cpru110623.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Průmysl - zpravodajství


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste