Zahraniční obchod - ČR 2020

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
5 / 2020 230 800 mil. Kč 232 100 mil. Kč 1 300 mil. Kč Zpráva
4 / 2020 218 300 mil. Kč 191 400 mil. Kč -26 900 mil. Kč Zpráva
3 / 2020 281 300 mil. Kč 284 000 mil. Kč 3 100 mil. Kč Zpráva
2 / 2020 274 600 mil. Kč 297 000 mil. Kč 22 400 mil. Kč -
1 / 2020 288 700 mil. Kč 3 038 000 mil. Kč 15 100 mil. Kč -
R / 2019 - - - -
12 / 2019 253 700 mil. Kč 247 000 mil. Kč -6 700 mil. Kč -
11 / 2019 315 400 mil. Kč 325 500 mil. Kč 10 200 mil. Kč -
10 / 2019 328 700 mil. Kč 335 900 mil. Kč 7 200 mil. Kč Zpráva
9 / 2019 299 700 mil. Kč 324 700 mil. Kč 25 100 mil. Kč Zpráva
8 / 2019 269 800 mil. Kč 278 400 mil. Kč 8 600 mil. Kč Zpráva
7 / 2019 289 500 mil. Kč 289 600 mil. Kč 100 mil. Kč Zpráva
6 / 2019 286 500 mil. Kč 304 900 mil. Kč 18 400 mil. Kč Zpráva
5 / 2019 308 200 mil. Kč 332 500 mil. Kč 24 400 mil. Kč Zpráva
4 / 2019 298 700 mil. Kč 316 300 mil. Kč 17 600 mil. Kč -
3 / 2019 308 200 mil. Kč 330 000 mil. Kč 21 800 mil. Kč -
2 / 2019 282 400 mil. Kč 300 000 mil. Kč 17 600 mil. Kč Zpráva
1 / 2019 293 900 mil. Kč 306 000 mil. Kč 12 100 mil. Kč -
R / 2018 - - - Zpráva
12 / 2018 255 400 mil. Kč 255 400 mil. Kč 15 mil. Kč -

07.07.2020 ČR - zahraniční obchod v květnu s přebytkem 1,3 mld. Kč


Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) se zbožím2) podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 22,5 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 45,7 mld. Kč a dovoz o 23,2 mld. Kč.

Zhoršila se i bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 3,1 mld. Kč, textiliemi o 2,3 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč a  pryžovými a plastovými výrobky o 1,5 mld. Kč.

Příznivě na celkovou bilanci působil zejména menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 5,3 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 5,1 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 4,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v květnu přebytkem 44,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 16,4 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se prohloubil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 41,9 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,9 %) a dovozu (o 1,5 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 29,8 % na 232,1 mld. Kč a dovoz o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Květen 2020 měl o dva pracovní dny méně než květen 2019.

V lednu až květnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 71,2 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 16,4 % a dovoz o 12,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:

https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

_____________________________________________________________________

Upozornění na změny:
Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se změnil způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

_____________________________________________________________________

Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)
EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail:
miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr                                                                           
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 8. 2020

Přílohy

  • cvzo070720.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Vývoz motorových vozidel klesl téměř o polovinu
  • Vyjádření Stanislava Konvičky, vedoucího oddělení obchodní bilance ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 7. 2020

Vývoz motorových vozidel klesl téměř o polovinu

Zahraniční obchod se zbožím – květen 2020

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) se zbožím2) podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 22,5 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 45,7 mld. Kč a dovoz o 23,2 mld. Kč.

Zhoršila se i bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 3,1 mld. Kč, textiliemi o 2,3 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč a pryžovými a plastovými výrobky o 1,5 mld. Kč.

Příznivě na celkovou bilanci působil zejména menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 5,3 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 5,1 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 4,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v květnu přebytkem 44,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 16,4 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se prohloubil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 41,9 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,9 %) a dovozu (o 1,5 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 29,8 % na 232,1 mld. Kč a dovoz o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Květen 2020 měl o dva pracovní dny méně než květen 2019.

V lednu až květnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 71,2 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 16,4 % a dovoz o 12,6 %.

 

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:

https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

 

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se změnil způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

 

Navazující datová sada:                                     https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr 

 

 

 

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     6. 8. 2020

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)


Zahraniční obchod - zpravodajství


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688