Zahraniční obchod - ČR 2018 - 5 let

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
3 / 18 289 500 mil. Kč 308 200 mil. Kč 18 700 mil. Kč Zpráva
2 / 18 261 500 mil. Kč 279 600 mil. Kč 18 000 mil. Kč Zpráva
1 / 18 280 700 mil. Kč 292 600 mil. Kč 11 900 mil. Kč Zpráva
R / 17 - - - -
12 / 17 - - 2 200 mil. Kč -
11 / 17 298 300 mil. Kč 310 000 mil. Kč 11 700 mil. Kč Zpráva
10 / 17 302 900 mil. Kč 312 600 mil. Kč 9 700 mil. Kč Zpráva
7 / 17 242 100 mil. Kč 240 100 mil. Kč -2 100 mil. Kč Zpráva
6 / 17 291 600 mil. Kč 310 400 mil. Kč 18 800 mil. Kč Zpráva
5 / 17 295 000 mil. Kč 309 300 mil. Kč 14 300 mil. Kč Zpráva
4 / 17 266 600 mil. Kč 277 100 mil. Kč 10 600 mil. Kč Zpráva
3 / 17 307 300 mil. Kč 329 900 mil. Kč 22 600 mil. Kč Zpráva
2 / 17 263 300 mil. Kč 281 200 mil. Kč 17 900 mil. Kč Zpráva
1 / 17 254 900 mil. Kč 274 300 mil. Kč 19 400 mil. Kč Zpráva
R / 16 - - - Zpráva
12 / 16 252 609 mil. Kč 247 624 mil. Kč -4 985 mil. Kč Zpráva
11 / 16 290 261 mil. Kč 301 080 mil. Kč 10 800 mil. Kč Zpráva
10 / 16 266 600 mil. Kč 282 100 mil. Kč 15 500 mil. Kč Zpráva
9 / 16 264 710 mil. Kč 285 660 mil. Kč 20 950 mil. Kč Zpráva
8 / 16 252 133 mil. Kč 265 884 mil. Kč 13 751 mil. Kč Zpráva

09.05.2018 ČR - zahraniční obchod v březnu s přebytkem 18,7 mld. Kč


 

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,7 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,9 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč. Deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty se prohloubil o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především nižší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem o 1,8 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,6  mld. Kč. Přebytek obchodu s elektrickými zařízeními vzrostl o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 60,7 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 0,3 mld. Kč na 40,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,1 % a dovoz o 2,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a stagnaci dovozu.

V meziročním srovnání klesl v březnu vývoz o 7,9 % (na 308,2 mld. Kč) a dovoz o 6,6 % (na 289,5 mld. Kč). Březen 2018 měl o dva pracovní dny méně než březen předchozího roku.

V lednu až březnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 11,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 2,3 % a dovoz o 1,1 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2018 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 7,5 % a dovoz o 8,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,3 mld. Kč a dovoz zboží 319,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. 

___________________
Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 a 2018 jsou předběžné. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: 
241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

241014-18 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO:  http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 6. 2018

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

9. 5. 2018

Vývoz i dovoz meziročně opět klesl

Zahraniční obchod – březen 2018

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,7 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,9 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč. Deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty se prohloubil o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především nižší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem o 1,8 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,6  mld. Kč. Přebytek obchodu s elektrickými zařízeními vzrostl o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 60,7 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 0,3 mld. Kč na 40,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,1 % a dovoz o 2,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a stagnaci dovozu.

V meziročním srovnání klesl v březnu vývoz o 7,9 % (na 308,2 mld. Kč) a dovoz o 6,6 % (na 289,5 mld. Kč). Březen 2018 měl o dva pracovní dny méně než březen předchozího roku.

V lednu až březnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 11,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 2,3 % a dovoz o 1,1 %.

 

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2018 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 7,5 % a dovoz o 8,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,3 mld. Kč a dovoz zboží 319,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.         

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 a 2018 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datové sady:                                     241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

 http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

                                                                                241014-18 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).

https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO:                                       http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     6. 6. 2018

 

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688