Zahraniční obchod - ČR 2024

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
5 / 2024 374 800 mil. Kč 388 400 mil. Kč 13 600 mil. Kč Zpráva
4 / 2024 383 100 mil. Kč 416 200 mil. Kč 33 100 mil. Kč Zpráva
3 / 2024 369 400 mil. Kč 408 700 mil. Kč 39 300 mil. Kč Zpráva
2 / 2024 362 500 mil. Kč 397 100 mil. Kč 34 600 mil. Kč Zpráva
1 / 2024 346 800 mil. Kč 350 400 mil. Kč 3 700 mil. Kč Zpráva
12 / 2023 314 200 mil. Kč 317 700 mil. Kč 3 500 mil. Kč Zpráva
11 / 2023 372 800 mil. Kč 403 600 mil. Kč 30 800 mil. Kč Zpráva
10 / 2023 391 300 mil. Kč 404 100 mil. Kč 12 800 mil. Kč Zpráva
9 / 2023 352 200 mil. Kč 364 900 mil. Kč 12 800 mil. Kč Zpráva
8 / 2023 337 400 mil. Kč 333 600 mil. Kč -3 800 mil. Kč Zpráva
7 / 2023 332 700 mil. Kč 318 800 mil. Kč -5 900 mil. Kč Zpráva
6 / 2023 380 100 mil. Kč 398 300 mil. Kč 18 200 mil. Kč Zpráva
5 / 2023 367 500 mil. Kč 379 300 mil. Kč 11 800 mil. Kč Zpráva
4 / 2023 339 400 mil. Kč 347 900 mil. Kč 8 400 mil. Kč Zpráva
3 / 2023 400 900 mil. Kč 416 800 mil. Kč 15 900 mil. Kč Zpráva
2 / 2023 343 700 mil. Kč 358 000 mil. Kč 14 300 mil. Kč Zpráva
1 / 2023 366 000 mil. Kč 375 500 mil. Kč 9 500 mil. Kč Zpráva
R / 2022 - - - -
12 / 2022 348 000 mil. Kč 346 700 mil. Kč -1 200 mil. Kč -
11 / 2022 447 100 mil. Kč 421 600 mil. Kč -25 500 mil. Kč -

08.07.2024 Zahraniční obchod se zbožím - květen 2024: bilance skončila přebytkem 13,6 mld. Kč, který byl meziročně o 4,4 mld. Kč vyšší


8. 7. 2024

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,6 mld. Kč, který byl meziročně o 4,4 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zlepšil o 6,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva). Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 4,0 mld. Kč a kladné saldo obchodu s motorovými vozidly vzrostlo o 2,7 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,2 mld. Kč, rafinovanými ropnými produkty o 4,1 mld. Kč a základními kovy o 1,8 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v květnu meziročně zvýšil o 2,2 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 1,8 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 1,2 % na 388,4 mld. Kč, zatímco dovoz zůstal zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce (374,8 mld. Kč). Květen 2024 měl stejný počet pracovních dní jako květen 2023.

„I květnová obchodní bilance si udržela kladné saldo. Bilance všech prvních pěti měsíců letošního roku skončila v přebytku a dohromady již přesáhla celkovou bilanci loňského roku. Z hlediska vývozu a dovozu pak kromě tradičního obchodu s motorovými vozidly vzrostl v květnu nejvíce vývoz i dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů, naopak větší poklesy na obou stranách obchodu se projevily u elektrických zařízení a strojů a zařízení,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 3,2 % a dovoz o 2,1 %.

V lednu až květnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 130,0 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 71,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 % a dovoz o 0,7 %.

 

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Poznámky

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 a 2024 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 144, e-mail: jana.mazankova@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: Zahraniční obchod - časové řady | Produkty (gov.cz)
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 8. 2024


Zahraniční obchod - zpravodajství


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste