Zahraniční obchod - ČR 2018 - 5 let

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
8 / 18 286 200 mil. Kč 288 500 mil. Kč 2 300 mil. Kč Zpráva
7 / 18 272 800 mil. Kč 268 000 mil. Kč 4 800 mil. Kč Zpráva
6 / 18 299 200 mil. Kč 315 000 mil. Kč 15 800 mil. Kč Zpráva
5 / 18 298 200 mil. Kč 305 100 mil. Kč 6 900 mil. Kč Zpráva
4 / 18 275 800 mil. Kč 291 600 mil. Kč 15 800 mil. Kč -
3 / 18 289 500 mil. Kč 308 200 mil. Kč 18 700 mil. Kč Zpráva
2 / 18 261 500 mil. Kč 279 600 mil. Kč 18 000 mil. Kč Zpráva
1 / 18 280 700 mil. Kč 292 600 mil. Kč 11 900 mil. Kč Zpráva
R / 17 - - - -
12 / 17 - - 2 200 mil. Kč -
11 / 17 298 300 mil. Kč 310 000 mil. Kč 11 700 mil. Kč Zpráva
10 / 17 302 900 mil. Kč 312 600 mil. Kč 9 700 mil. Kč Zpráva
7 / 17 242 100 mil. Kč 240 100 mil. Kč -2 100 mil. Kč Zpráva
6 / 17 291 600 mil. Kč 310 400 mil. Kč 18 800 mil. Kč Zpráva
5 / 17 295 000 mil. Kč 309 300 mil. Kč 14 300 mil. Kč Zpráva
4 / 17 266 600 mil. Kč 277 100 mil. Kč 10 600 mil. Kč Zpráva
3 / 17 307 300 mil. Kč 329 900 mil. Kč 22 600 mil. Kč Zpráva
2 / 17 263 300 mil. Kč 281 200 mil. Kč 17 900 mil. Kč Zpráva
1 / 17 254 900 mil. Kč 274 300 mil. Kč 19 400 mil. Kč Zpráva
R / 16 - - - Zpráva

09.10.2018 ČR - zahraniční obchod v srpnu s přebytkem 2,3 mld. Kč


 

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 2,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč nižší.  

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především zhoršení salda ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,7 mld. Kč (přechodem z kladné do záporné bilance) a prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 3,3 mld. Kč. Aktivum bilance motorových vozidel se meziročně snížilo o 1,9 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měla hlavně lepší bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji (meziročně o 6,9 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 49,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 6,5 mld. Kč na 45,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,6 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,2 %.

V meziročním srovnání vzrostl v srpnu vývoz o 4,4 % na 288,5 mld. Kč a dovoz o 5,5 % na 286,2 mld. Kč.

V lednu až srpnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 101,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 27,0 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,1 % a dovoz o 3,4 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v srpnu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 2,5 % a dovoz o 6,7 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 341,1 mld. Kč a dovoz zboží 326,6 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 2,8 % a 2,7 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika
. 

Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 a 2017 jsou definitivní, údaje 2018 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-18 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO:  http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 11. 2018

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 09.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

9. 10. 2018

Kladné saldo meziročně kleslo

Zahraniční obchod – srpen 2018

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 2,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,6 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci vnárodním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především zhoršení salda ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,7 mld. Kč (přechodem z kladné do záporné bilance) a prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 3,3 mld. Kč. Aktivum bilance motorových vozidel se meziročně snížilo o 1,9 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měla hlavně lepší bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji (meziročně o 6,9 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 49,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 6,5 mld. Kč na 45,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,6 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,2 %.

V meziročním srovnání vzrostl v srpnu vývoz o 4,4 % na 288,5 mld. Kč a dovoz o 5,5 % na 286,2 mld. Kč.

Vlednu až srpnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 101,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 27,0 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,1 % a dovoz o 3,4 %.

 

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v srpnu 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 2,5 % a dovoz o 6,7 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 341,1 mld. Kč a dovoz zboží 326,6 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 2,8 % a 2,7 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.  

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 a 2017 jsou definitivní, údaje 2018 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sada:                                     241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

 http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320 

Dotazovací systém ZO:                                       http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     6. 11. 2018

 

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688