Zahraniční obchod - ČR 2022

Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobně
Další »
6 / 2022 406 300 mil. Kč 394 200 mil. Kč -12 100 mil. Kč Zpráva
5 / 2022 413 600 mil. Kč 390 300 mil. Kč -23 300 mil. Kč Zpráva
4 / 2022 370 300 mil. Kč 341 800 mil. Kč -28 400 mil. Kč Zpráva
3 / 2022 401 900 mil. Kč 388 100 mil. Kč -13 800 mil. Kč Zpráva
2 / 2022 334 100 mil. Kč 329 700 mil. Kč -4 400 mil. Kč Zpráva
1 / 2022 330 500 mil. Kč 336 700 mil. Kč 6 200 mil. Kč Zpráva
R / 2021 - - - Zpráva
12 / 2021 331 200 mil. Kč 316 200 mil. Kč -15 000 mil. Kč Zpráva
11 / 2021 374 700 mil. Kč 380 400 mil. Kč 5 700 mil. Kč Zpráva
10 / 2021 349 800 mil. Kč 331 600 mil. Kč -18 200 mil. Kč Zpráva
9 / 2021 335 300 mil. Kč 322 100 mil. Kč -13 300 mil. Kč Zpráva
8 / 2021 305 500 mil. Kč 277 500 mil. Kč -28 100 mil. Kč -
7 / 2021 307 100 mil. Kč 299 800 mil. Kč -7 200 mil. Kč Zpráva
6 / 2021 350 800 mil. Kč 343 900 mil. Kč -6 900 mil. Kč -
5 / 2021 327 900 mil. Kč 334 300 mil. Kč 6 300 mil. Kč Zpráva
4 / 2021 328 800 mil. Kč 348 200 mil. Kč 19 300 mil. Kč Zpráva
3 / 2021 355 600 mil. Kč 374 100 mil. Kč 18 500 mil. Kč Zpráva
2 / 2021 287 300 mil. Kč 309 800 mil. Kč 22 500 mil. Kč Zpráva
1 / 2021 278 500 mil. Kč 303 100 mil. Kč 24 600 mil. Kč -
R / 2020 - - - Zpráva

08.08.2022 ČR - zahraniční obchod v červnu se schodkem 12 mld., růst vývozu i dovozu o více jak 15% meziročněPodle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.


Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19,0 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 3,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2,0 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,9 mld. Kč, elektřinou o 3,9 mld. Kč a kovodělnými výrobky o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 20,0 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 23,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 % na 394,2 mld. Kč a dovoz o 15,9 % na 406,3 mld. Kč. Červen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako červen 2021.

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %.

V lednu až červnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 76,0 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 76,2 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 %.


Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace: https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.


Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2021 a 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
 Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba:
 Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje:
 Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:

https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

241014-22 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 
06. 09. 2022

 

Přílohy

  • cvzo080822.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Zahraniční obchod - zpravodajství


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.