PPI - index cen průmyslových výrobců - 5 let

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
5 / 19 3.8 % 0.5 % 10.5 % 0.1 % 5.5 % 0.4 % 2.7 % 0.0 % Zpráva
4 / 19 4.3 % 0.7 % 9.4 % -1.2 % 5.4 % 0.7 % 2.7 % 0.5 % Zpráva
3 / 19 3.8 % 0.5 % 8.1 % 0.3 % 4.8 % 0.9 % 2.8 % 1.1 % Zpráva
2 / 19 3.6 % 0.3 % 8.2 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.4 % 1.3 % Zpráva
1 / 19 2.9 % 1.0 % 4.4 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.7 % -0.6 % Zpráva
R / 18 2.0 % - 0.1 % - 3.2 % - 1.8 % - Zpráva
12 / 18 2.4 % -1.1 % 3.4 % 2.2 % 4.1 % 0.2 % 2.2 % -0.4 % Zpráva
11 / 18 3.9 % -0.1 % 0.7 % 0.5 % 4.1 % 0.4 % 2.0 % 0.1 % Zpráva
10 / 18 3.9 % 0.7 % 0.9 % 0.2 % 4.0 % 0.4 % 2.0 % 0.5 % Zpráva
9 / 18 3.2 % 0.3 % -0.4 % 4.5 % 3.8 % 0.5 % 1.6 % 1.2 % Zpráva
8 / 18 3.3 % 0.1 % -2.1 % 1.3 % 3.5 % 0.3 % 1.5 % 0.2 % Zpráva
7 / 18 3.4 % 0.3 % -4.4 % -0.8 % 3.4 % 0.4 % 1.7 % -1.0 % -
6 / 18 2.9 % 0.6 % -4.2 % 0.3 % 2.8 % 0.5 % 1.8 % -0.1 % -
5 / 18 1.5 % 1.0 % -4.2 % -0.9 % 2.4 % 0.2 % 1.8 % 0.0 % Zpráva
4 / 18 0.0 % 0.2 % -1.9 % -2.4 % 2.4 % 0.2 % 1.7 % 0.6 % Zpráva
3 / 18 0.1 % 0.3 % 1.6 % 0.4 % 2.3 % 0.2 % 1.8 % 0.7 % -
2 / 18 -0.3 % -0.4 % 3.2 % -2.2 % 2.2 % 0.1 % 2.2 % 1.5 % Zpráva
1 / 18 0.5 % 0.5 % 7.2 % 0.5 % 2.2 % 0.3 % 1.1 % -1.1 % Zpráva
R / 17 1.8 % - 8.0 % - 1.6 % - 1.3 % - Zpráva
12 / 17 0.7 % 0.3 % 8.0 % -2.4 % 1.9 % 0.3 % 1.9 % -0.5 % Zpráva

17.06.2019 ČR - indexy cen výrobců v květnu rostly až na služby
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 10,5 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 5,5 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 8,6 %, zeleniny o 0,5 % a olejnin o 0,4 %. Snížily se ceny ovoce o 5,9 %, vajec o 4,7 %, drůbeže o 2,7 %, brambor o 1,4 %, obilovin o 0,6 % a mléka o 0,6 %.  

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvýznamněji vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 0,4 % a ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 1,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,4 %, za vydavatelské služby o 0,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní službyse nezměnily.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,5 % (v dubnu o 9,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny brambor byly vyšší o 48,6 %, zeleniny o 24,8 %, olejnin o 16,8 % a obilovin o 16,4 %, ceny ovoce klesly o 45,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,4 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 14,3 %, mléka o 6,6 % a drůbeže o 2,0 %. Ceny vajec byly nižší o 3,6 % a skotu o 3,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,8 % (v dubnu o 4,3 %). Zvýšily se především ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,8 %, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,2 % a těžby a dobývání o 7,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,5 % (v dubnu o 5,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,1 % (v dubnu o 5,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v dubnu rovněž o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 7,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,2 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v dubnu).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni (stejně jako v březnu). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku a v Řecku o 1,2 %. V České republice a v Polsku ceny vzrostly o 0,7 %, v Německu o 0,5 %, v Rakousku se ceny nezměnily a na Slovensku se snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v dubnu vyšší o 2,9 % (v březnu o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. V České republice byly ceny vyšší o 4,3 %, na Slovensku o 4,0 %, v Polsku o 2,9 %, v Německu o 2,6 % a v Rakousku o 1,6 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

 

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   17. 7. 2019

 

Přílohy

 • cipc061719.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 17.06.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

17. 6. 2019 

 

Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval

Indexy cen výrobců – květen 2019

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 10,5 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 5,5 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 8,6 %, zeleniny o 0,5 % a olejnin o 0,4 %. Snížily se ceny ovoce o 5,9 %, vajec o 4,7 %, drůbeže o 2,7 %, brambor o 1,4 %, obilovin o 0,6 % a mléka o 0,6 %.  

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvýznamněji vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 0,4 % a ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 1,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,3 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,4 %, za vydavatelské služby o 0,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,5 % (v dubnu o 9,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny brambor byly vyšší o 48,6 %, zeleniny o 24,8 %, olejnin o 16,8 % a obilovin o 16,4 %, ceny ovoce klesly o 45,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,4 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 14,3 %, mléka o 6,6 % a drůbeže o 2,0 %. Ceny vajec byly nižší o 3,6 % a skotu o 3,1 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,8 % (v dubnu o 4,3 %). Zvýšily se především ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,8 %, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,2 % a těžby a dobývání o 7,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,5 % (v dubnu o 5,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,1 % (v dubnu o 5,2 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v dubnu rovněž o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 7,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,2 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v dubnu).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni (stejně jako v březnu). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku a v Řecku o 1,2 %. V České republice a v Polsku ceny vzrostly o 0,7 %, v Německu o 0,5 %, v Rakousku se ceny nezměnily a na Slovensku se snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,7 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v dubnu vyšší o 2,9 % (v březnu o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. V České republice byly ceny vyšší o 4,3 %, na Slovensku o 4,0 %, v Polsku o 2,9 %, v Německu o 2,6 % a v Rakousku o 1,6 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:                                https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          17. 7. 2019

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688