PPI - index cen průmyslových výrobců - 5 let

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
2 / 18 -0.3 % -0.4 % 3.2 % -2.2 % 2.2 % 0.1 % 2.2 % 1.5 % Zpráva
1 / 18 0.5 % 0.5 % 7.2 % 0.5 % 2.2 % 0.3 % 1.1 % -1.1 % Zpráva
R / 17 1.8 % - 8.0 % - 1.6 % - 1.3 % - Zpráva
12 / 17 0.7 % 0.3 % 8.0 % -2.4 % 1.9 % 0.3 % 1.9 % -0.5 % Zpráva
11 / 17 0.9 % -0.1 % 10.1 % 0.3 % 1.8 % 0.1 % 1.6 % 0.1 % -
10 / 17 1.1 % 0.0 % 8.3 % 0.6 % 1.8 % 0.2 % 1.6 % 0.1 % Zpráva
9 / 17 1.7 % 0.4 % 10.8 % 2.6 % 1.7 % 0.2 % 1.7 % 1.1 % Zpráva
8 / 17 1.4 % 0.2 % 12.5 % -0.9 % 1.6 % 0.2 % 1.8 % 0.4 % Zpráva
7 / 17 1.1 % -0.2 % 13.0 % -0.7 % 1.6 % 0.1 % 1.4 % -0.8 % Zpráva
6 / 17 1.3 % -0.7 % 12.5 % 0.9 % 1.5 % 0.2 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 17 2.3 % -0.5 % 12.6 % 1.7 % 1.5 % 0.1 % 0.9 % -0.1 % Zpráva
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva

16.03.2018 ČR - indexy cen výrobců v únoru smíšenéMeziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a průmyslových výrobců o 0,4 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,2 %, stavebních prací a tržních služeb pro podniky shodně o 2,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,2 %. Klesly ceny vajec o 23,6 %, ovoce o 15,0 %, jatečných prasat o 3,9 %, mléka o 3,4 %, olejnin o 2,4 % a skotu o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 6,9 % a brambor o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,8 % a mléčných výrobků o 1,6 %. Snížily se také ceny dopravních prostředků o 0,4 %. Zvýšily se především ceny těžby a dobývání o 1,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 6,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 5,3 %. Dále se zvýšily ceny za pojištění o 3,4 %, služby v oblasti nemovitostí o 2,6 % a v oblasti pozemní dopravy o 0,8 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 7,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,3 % v důsledku růstu cen ovoce o 69,9 %, čerstvé zeleniny o 13,8 % a obilovin o 6,1 %. Ceny brambor byly nižší o 3,3 % a olejnin o 7,3 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 5,2 %, zvýšily se ceny mléka o 15,4 %, skotu o 3,2 % a vajec o 1,9 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 12,5 % a drůbeže o 2,4 %.

Od prosince roku 2016 ceny průmyslových výrobců meziročně poprvé klesly, a to o 0,3 % (v lednu vzrostly o 0,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 4,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,2 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,9 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,0 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,6 % (v lednu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v lednu o 1,1 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 15,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,1 %, za právní služby o 5,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 %, za služby v oblasti pozemní dopravy o 1,3 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v prosinci o 0,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Estonsku o 2,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,1 %, v České republice o 0,5 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,4 % a v Polsku o 0,1 %. Ceny se snížily pouze v Irsku o 0,4 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 1,9 % (v prosinci o 2,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Bulharsku o 5,6 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 2,1 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku a v Polsku shodně o 1,4 % a v České republice o 0,5 %. Ceny se snížily pouze v Lucembursku o 3,7 % a na Kypru o 0,4 %.

* * *

 Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb pro podniky
Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2018 indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen tržních služeb pro podniky počítány na nových vahách a na novém indexním základu.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na váhové struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah byly dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 byla k lednu 2017 ukončena.
Cenové indexy tržních služeb pro podniky jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na váhové struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k lednu 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.
Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 4. 2018

Přílohy   cipc031618.docx Přílohy:   Tab. 1 Indexy cen výrobců   Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin   Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)   Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)   Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)   Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)   Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)   Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100) Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců klesly  Vyjádření Jiřího Mrázka, ředitele odboru statistiky cen ČSÚ (soubor mp3) Archiv: rok 2018 | únor 2018 | leden 2018 rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017 rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016 rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015 rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014 rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013 rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012 rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011 rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 3. 2018 

Ceny průmyslových výrobců klesly

Indexy cen výrobců – únor 2018

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a průmyslových výrobců o 0,4 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,2 %, stavebních prací a tržních služeb pro podniky shodně o 2,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,3 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,2 %. Klesly ceny vajec o 23,6 %, ovoce o 15,0 %, jatečných prasat o 3,9 %, mléka o 3,4 %, olejnin o 2,4 % a skotu o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 6,9 % a brambor o 4,0 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,8 % a mléčných výrobků o 1,6 %. Snížily se také ceny dopravních prostředků o 0,4 %. Zvýšily se především ceny těžby a dobývání o 1,5 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 6,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 5,3 %. Dále se zvýšily ceny za pojištění o 3,4 %, služby v oblasti nemovitostí o 2,6 % a v oblasti pozemní dopravy o 0,8 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 7,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,3 % v důsledku růstu cen ovoce o 69,9 %, čerstvé zeleniny o 13,8 % a obilovin o 6,1 %. Ceny brambor byly nižší o 3,3 % a olejnin o 7,3 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 5,2 %, zvýšily se ceny mléka o 15,4 %, skotu o 3,2 % a vajec o 1,9 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 12,5 % a drůbeže o 2,4 %.

 

Od prosince roku 2016 ceny průmyslových výrobců meziročně poprvé klesly, a to o 0,3 % (v lednu vzrostly o 0,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 4,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,2 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,9 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,0 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,7 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,6 % (v lednu o 2,3 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v lednu o 1,1 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 15,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,1 %, za právní služby o 5,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 %, za služby v oblasti pozemní dopravy o 1,3 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 1,1 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2018 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v prosinci o 0,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Estonsku o 2,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,1 %, v České republice o 0,5 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,4 % a v Polsku o 0,1 %. Ceny se snížily pouze v Irsku o 0,4 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 1,9 % (v prosinci o 2,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Bulharsku o 5,6 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 2,1 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku a v Polsku shodně o 1,4 % a v České republice o 0,5 %. Ceny se snížily pouze v Lucembursku o 3,7 % a na Kypru o 0,4 %.

 

* * *

 

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb pro podniky

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2018 indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen tržních služeb pro podniky počítány na nových vahách a na novém indexním základu.

Cenové indexy zemědělských výrobců jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na váhové struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah byly dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 byla k lednu 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb pro podniky jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na váhové struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k lednu 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.

Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                                Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          18. 4. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688