PPI - index cen průmyslových výrobců

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
4 / 2022 26.6 % 2.3 % 35.3 % 8.0 % 12.9 % 1.3 % 5.5 % 0.5 % Zpráva
3 / 2022 24.7 % 4.2 % 27.2 % 5.4 % 10.4 % 1.0 % 4.9 % 1.4 % Zpráva
2 / 2022 21.3 % 2.2 % 22.9 % 3.0 % 8.6 % 0.6 % 4.3 % 1.8 % Zpráva
1 / 2022 19.4 % 6.9 % 21.4 % 4.4 % 8.3 % 0.5 % 3.2 % 0.7 % Zpráva
12 / 2021 13.2 % -0.1 % 18.8 % 3.7 % 8.3 % 0.3 % 1.7 % -0.2 % Zpráva
11 / 2021 13.5 % 0.6 % 14.6 % 1.2 % 7.9 % 0.4 % 1.8 % 0.0 % -
10 / 2021 11.6 % 1.9 % 14.1 % 1.9 % 7.5 % 0.9 % 1.9 % 0.5 % -
9 / 2021 9.9 % 0.7 % 8.4 % 1.2 % 6.8 % 0.6 % 1.6 % 1.2 % Zpráva
8 / 2021 9.3 % 1.2 % 7.9 % -1.3 % 6.6 % 1.1 % 1.2 % 0.6 % Zpráva
7 / 2021 7.8 % 1.6 % 5.2 % -1.8 % 5.6 % 1.0 % 1.0 % -0.8 % -
6 / 2021 6.1 % 0.8 % 5.8 % 2.0 % 4.1 % 1.4 % 0.9 % -0.4 % -
5 / 2021 5.1 % 0.9 % 4.4 % 2.9 % 2.7 % 0.3 % 1.1 % 0.0 % Zpráva
4 / 2021 4.6 % 0.8 % 1.3 % 1.6 % 2.5 % 0.2 % 0.8 % 0.0 % -
2 / 2021 1.4 % 0.7 % -1.6 % 1.7 % 1.8 % 0.1 % 1.4 % 0.7 % Zpráva
1 / 2021 0.0 % 1.3 % -2.8 % 2.2 % 2.3 % 0.1 % 1.9 % -0.7 % Zpráva
12 / 2020 0.0 % 0.2 % -2.7 % 0.0 % 3.0 % 0.0 % 2.1 % -0.1 % Zpráva
11 / 2020 -0.1 % -0.5 % -2.2 % 0.2 % 3.1 % 0.2 % 2.0 % 0.1 % -
10 / 2020 0.3 % 0.4 % -4.3 % -2.3 % 3.1 % 0.2 % 1.9 % 0.2 % -
9 / 2020 -0.4 % 0.2 % -3.5 % 0.8 % 2.8 % 0.3 % 1.7 % 0.8 % -
8 / 2020 -0.5 % -0.3 % -1.9 % -3.8 % 3.4 % 0.2 % 2.1 % 0.4 % Zpráva

21.05.2022 ČR - ceny výrobců v dubnu dále na silném vzestupu, hlavně v zemědělstvíMeziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 8,0 % a meziročně o 35,3 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,3 % a meziročně o 26,6 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 12,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 5,5 %.

„Také v dubnu pokračoval meziměsíční i meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o více než 26 % a ceny v zemědělství o více než 35 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů téměř o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 5,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 8,0 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 20,8 %, olejnin o 14,7 %, obilovin o 11,2 %, vajec o 8,5 % a skotu o 6,7 %. Klesly ceny brambor o 9,7 %, ovoce o 6,0 % a drůbeže o 1,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 35,3 % (v březnu o 27,2 %), což je nejvyšší hodnota od začátku sledování v roce 1992. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 50,2 %. Vyšší byly ceny olejnin o 64,5 %, obilovin o 51,2 %, brambor o 15,2 % a zeleniny o 13,6 %, ceny ovoce byly nižší o 13,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 17,8 %. Vzrostly ceny skotu o 25,8 %, jatečních prasat o 19,5 %, mléka o 18,3 %, vajec o 16,0 % a drůbeže o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 2,3 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 9,2 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 %, dřeva, papíru a tisku o 4,5 % a elektřiny, plynu a páry o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10,0 %, průmyslových krmiv o 9,2 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se také ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,9 % a elektrických zařízení o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 26,6 % (v březnu o 24,7 %). Nejvyšší růst cen byl v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 51,4 %, chemických látek a výrobků o 43,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,5 % a dřeva, papíru a tisku o 32,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 15,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 55,2 % a meziproduktů o 28,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 17,7 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,9 % (v březnu po zpřesnění o 12,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 25,2 % (v březnu o 22,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,5 % zejména v důsledku zvýšení cen za služby v oblasti zaměstnání o 6,4 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 1,8 %. Snížily se ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 2,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,5 % (v březnu o 4,9 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 18,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 14,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 13,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,7 % (v březnu o 4,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vyšší o 5,4 % (v únoru o 1,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 36,1 %. V Polsku vzrostly ceny o 8,1 %, v Německu o 4,8 %, v Česku o 4,2 % a v Rakousku o 3,7 %. Ceny klesly pouze na Slovensku o 1,1 %.
V březnu meziročně vzrostly ceny v EU o 36,5 % (v únoru o 31,2 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 106,1 % a v Rumunsku o 67,6 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 37,1 %, v Německu o 30,7 %, v Polsku o 28,8 %, v Rakousku o 27,9 % a v Česku o 24,7 %.

_______________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2022

Přílohy

 • cipc051622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat     Mobil version

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.