PPI - index cen průmyslových výrobců

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
6 / 2024 1.0 % -0.3 % -7.5 % 1.9 % 2.2 % 0.1 % 3.5 % 0.2 % Zpráva
5 / 2024 1.0 % -1.2 % -10.1 % -1.2 % 2.1 % 0.2 % 3.2 % -0.2 % Zpráva
4 / 2024 1.4 % 0.2 % -13.4 % -3.5 % 2.0 % 0.2 % 3.4 % 0.7 % Zpráva
3 / 2024 0.0 % -0.1 % -13.2 % 3.2 % 1.6 % 0.3 % 4.1 % 0.7 % Zpráva
2 / 2024 -0.9 % 0.5 % -18.7 % 0.7 % 1.6 % 0.1 % 4.9 % 1.5 % Zpráva
1 / 2024 -1.8 % 2.5 % -19.8 % 0.7 % 2.0 % 0.0 % 4.6 % -0.1 % Zpráva
12 / 2023 1.4 % -0.5 % -19.0 % -1.2 % 2.6 % 0.1 % 4.4 % 0.0 % Zpráva
11 / 2023 0.8 % -0.4 % -16.2 % -4.9 % 3.3 % 0.1 % 5.0 % -0.2 % Zpráva
10 / 2023 0.2 % -0.1 % -9.7 % 4.2 % 3.6 % 0.2 % 5.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 2023 0.8 % 0.3 % -13.4 % 1.7 % 3.7 % 0.2 % 5.1 % 1.2 % Zpráva
8 / 2023 1.8 % 0.2 % -16.4 % -4.5 % 3.7 % 0.1 % 5.3 % 0.6 % Zpráva
7 / 2023 1.4 % -0.1 % -14.3 % -4.0 % 4.8 % 0.1 % 5.6 % -1.3 % Zpráva
6 / 2023 1.9 % -0.3 % -13.8 % -0.9 % 6.0 % 0.1 % 6.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 2023 3.6 % -0.8 % -10.2 % -5.2 % 6.9 % 0.3 % 6.2 % 0.0 % -
4 / 2023 6.4 % -1.2 % 0.1 % -3.3 % 7.8 % 0.3 % 6.6 % 1.4 % Zpráva
3 / 2023 10.2 % -1.0 % 11.6 % -3.2 % 9.4 % 0.4 % 5.7 % 1.5 % Zpráva
2 / 2023 16.0 % -0.3 % 22.2 % -0.7 % 10.4 % 0.6 % 5.6 % 1.1 % Zpráva
1 / 2023 19.0 % 5.8 % 25.5 % 1.7 % 11.4 % 0.6 % 6.3 % -0.3 % Zpráva
12 / 2022 20.1 % -1.1 % 27.3 % 1.7 % 12.2 % 0.6 % 7.3 % 0.6 % Zpráva
11 / 2022 21.3 % -1.0 % 29.9 % -2.8 % 11.9 % 0.3 % 6.5 % 0.2 % Zpráva

17.07.2024 ČR - indexy cen výrobců PPI - červen 2024 - meziměsíčně klesly pouze ceny průmyslových výrobců


Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,9 % a meziročně byly nižší o 7,5 %. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly o 0,3 % a meziročně vzrostly o 1,0 %. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 2,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně se zvýšily o 0,2 % a meziročně o 3,5 %.

„V meziročním srovnání klesly ceny v zemědělství již čtrnáctý měsíc v řadě, tentokrát o 7,5 %. Ceny v průmyslu se meziročně zvýšily o 1 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly o 2,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 3,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 13,3 %, drůbeže o 3,5 %, skotu o 1,8 %, olejnin o 0,8 % a prasat o 0,3 %. Snížily se ceny vajec o 4,8 % a obilovin o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 7,5 % ( v květnu o 10,1 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 12,6 %. Nižší byly ceny obilovin o 20,1 %, brambor o 11,8 %, čerstvé zeleniny o 10,0 % a olejnin o 2,1 %, ceny ovoce se zvýšily o 3,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 1,4 %. Klesly ceny vajec o 17,4 %, drůbeže o 6,2 % a prasat o 3,3 %. Ceny skotu byly vyšší o 6,6 % a mléka o 0,7 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců nižší o 0,3 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny v odvětvích chemických látek a chemických přípravků a elektrických zařízeních shodně o 1,0 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,6 %, ropy a zemního plynu o 5,2 % a potravinářských výrobků o 0,4 %. Zvýšily se ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 0,5 % a papíru a výrobků z papíru o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 1,0 %, stejně jako v květnu. Vyšší byly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů se zvýšily o 3,8 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,2 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 4,7 %. Ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků byly nižší o 5,4 %, základních kovů o 7,0 % a ropy a zemního plynu o 17,7 %. Klesly ceny potravinářských výrobků o 3,8 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků o 17,1 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 15,3 % a průmyslových krmiv o 14,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly ceny energií o 4,2 % a výrobků investiční povahy o 3,2 %. Snížily se ceny meziproduktů o 2,8 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 0,3 % (v květnu klesly o 0,6 %).

Ceny stavebních prací dle odhadů se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %,  ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,2 % ( v květnu o 2,1 % ). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,1 % (v květnu o 1,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti produkce filmů, videozáznamů, televizních pořadů a zvukových nahrávek o 3,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,3 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání byly nižší o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,5 % (v květnu o 3,2 % ). Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 8,2 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,6 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,0 % a za právní a účetnické služby o 6,1 % . Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,2 % (v květnu o 2,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2024 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížily o 0,3 % (v dubnu o 0,7 %). Nejvíce klesly ceny v Chorvatsku o 4,1 %, v Řecku o 2,9 % a ve Švédsku o 1,8 %. V Česku ceny klesly o 1,2 % , v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 % a vzrostly v Rakousku o 0,3 % a na Slovensku 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 7,7 %, v Bulharsku o 4,5 % a v Estonsku o 2,1 %. V květnu v EU meziročně klesly ceny o 4,0 % (v dubnu o 5,4 %). Ceny nejvíce klesly na Slovensku o 20,7 %, v Polsku o 6,8% a ve Francii a v Lotyšku o 6,7%. V Rakousku byly ceny nižší 6,5 %, v Německu o 2,3 %. V Česku vzrostly ceny o 1,0 %. Ceny vzrostly nejvíce v Lucembursku o 17,7 % a ve Švédsku o 1,3 %.

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@csu.gov.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace a časové řady ve Veřejné databázi:
011041 - 24 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 24 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 24 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://csu.gov.cz/ceny-vyrobcu

Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2024

Přílohy

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010


Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste