PPI - index cen průmyslových výrobců

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
5 / 2020 -0.9 % 0.4 % -2.7 % -0.1 % 4.1 % 0.2 % 2.0 % -0.3 % Zpráva
4 / 2020 -0.8 % -0.5 % -2.5 % 0.6 % 4.1 % 0.3 % 2.3 % -0.1 % -
3 / 2020 0.4 % -0.5 % -4.2 % -0.1 % 4.0 % 0.5 % 2.8 % 1.5 % -
2 / 2020 1.4 % -0.7 % -3.8 % 0.5 % 4.4 % 0.4 % 2.4 % 1.2 % Zpráva
11 / 2019 0.9 % -2.0 % -2.1 % -0.1 % 4.7 % 0.2 % 2.2 % 0.0 % -
10 / 2019 0.9 % -0.3 % 0.4 % -1.4 % 4.8 % 0.3 % 2.3 % 0.0 % -
9 / 2019 1.9 % -2.4 % 2.0 % 0.1 % 4.1 % 0.6 % 2.8 % 1.2 % Zpráva
8 / 2019 2.1 % 0.1 % 4.1 % -6.0 % 3.8 % 0.3 % 2.7 % 0.4 % -
7 / 2019 2.1 % -0.1 % 12.1 % -1.5 % 3.9 % 0.2 % 2.5 % -0.9 % Zpráva
6 / 2019 2.5 % -0.7 % 12.9 % 2.5 % 4.8 % -0.2 % 2.5 % -0.3 % -
5 / 2019 3.8 % 0.5 % 10.5 % 0.1 % 5.5 % 0.4 % 2.7 % 0.0 % Zpráva
4 / 2019 4.3 % 0.7 % 9.4 % -1.2 % 5.4 % 0.7 % 2.7 % 0.5 % Zpráva
3 / 2019 3.8 % 0.5 % 8.1 % 0.3 % 4.8 % 0.9 % 2.8 % 1.1 % Zpráva
2 / 2019 3.6 % 0.3 % 8.2 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.4 % 1.3 % Zpráva
1 / 2019 2.9 % 1.0 % 4.4 % 1.4 % 4.0 % 0.3 % 2.7 % -0.6 % Zpráva
R / 2018 2.0 % - 0.1 % - 3.2 % - 1.8 % - Zpráva
12 / 2018 2.4 % -1.1 % 3.4 % 2.2 % 4.1 % 0.2 % 2.2 % -0.4 % Zpráva
11 / 2018 3.9 % -0.1 % 0.7 % 0.5 % 4.1 % 0.4 % 2.0 % 0.1 % Zpráva
10 / 2018 3.9 % 0.7 % 0.9 % 0.2 % 4.0 % 0.4 % 2.0 % 0.5 % Zpráva
9 / 2018 3.2 % 0.3 % -0.4 % 4.5 % 3.8 % 0.5 % 1.6 % 1.2 % Zpráva

16.06.2020 ČR - indexy cen výrobců v květnu smíšené, poklesy u zemědělství a služeb, v průmyslu a stavebnictví růstMeziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Zvýšily se ceny průmyslových výrobců o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,9 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 6,5 %, vajec o 3,6 %, skotu o 2,9 % a mléka o 1,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,4 %, obilovin o 1,6 %, brambor o 0,8 %, olejnin o 0,6 % a drůbeže o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,4 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 1,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,5 % a mléčných výrobků o 1,9 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny za právní a účetní služby a za pojištění se snížily shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v dubnu o 2,5 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,9 %. Ceny brambor byly nižší o 9,4 %, obilovin o 7,5 % a olejnin o 2,6 %. Ceny ovoce vzrostly o 91,3 % a čerstvé zeleniny o 0,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,4 %, klesly ceny skotu o 6,9 % a mléka o 3,3 %. Ceny jatečných prasat byly vyšší o 10,5 % a vajec o 5,9 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,9 % (v dubnu o 0,8 %). Byl to nejhlubší pokles od listopadu 2016. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 15,6 % a těžby a dobývání o 3,1 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků se zvýšily o 4,2 % a v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly zejména ceny energií o 6,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (stejně jako v dubnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v dubnu nižší o 0,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v dubnu o 2,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 % a za pojištění o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v dubnu o 2,4 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 1,9 % (v březnu o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 3,6 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,1 %, v Rakousku a na Slovensku shodně o 1,0 %, v Německu o 0,6 % a v České republice o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Maltě o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v dubnu nižší o 4,3 % (v březnu o 2,5 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 10,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 3,0 %, v Polsku o 2,3 %, v Německu o 1,5 % a v České republice o 0,8 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 3,5 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 
011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   17. 7. 2020

 

 

Přílohy

 • cipc061620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles cen průmyslových výrobců se prohloubil
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 6. 2020 

Meziroční pokles cen průmyslových výrobců se prohloubil  

Indexy cen výrobců – květen 2020

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Zvýšily se ceny průmyslových výrobců o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,9 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 6,5 %, vajec o 3,6 %, skotu o 2,9 % a mléka o 1,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,4 %, obilovin o 1,6 %, brambor o 0,8 %, olejnin o 0,6 % a drůbeže o 0,5 %.

 

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,4 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 1,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,5 % a mléčných výrobků o 1,9 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,2 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny za právní a účetní služby a za pojištění se snížily shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v dubnu o 2,5 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,9 %. Ceny brambor byly nižší o 9,4 %, obilovin o 7,5 % a olejnin o 2,6 %. Ceny ovoce vzrostly o 91,3 % a čerstvé zeleniny o 0,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,4 %, klesly ceny skotu o 6,9 % a mléka o 3,3 %. Ceny jatečných prasat byly vyšší o 10,5 % a vajec o 5,9 %.

 

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,9 % (v dubnu o 0,8 %). Byl to nejhlubší pokles od listopadu 2016. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 15,6 % a těžby a dobývání o 3,1 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků se zvýšily o 4,2 % a v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly zejména ceny energií o 6,9 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (stejně jako v dubnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v dubnu nižší o 0,3 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v dubnu o 2,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 % a za pojištění o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v dubnu o 2,4 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 1,9 % (v březnu o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 3,6 %. V Polsku byly ceny nižší o 1,1 %, v Rakousku a na Slovensku shodně o 1,0 %, v Německu o 0,6 % a v České republice o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Maltě o 0,5 %.

 

Meziročně byly ceny v EU27 v dubnu nižší o 4,3 % (v březnu o 2,5 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 10,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 3,0 %, v Polsku o 2,3 %, v Německu o 1,5 % a v České republice o 0,8 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 3,5 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          17. 7. 2020

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 


Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688