Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2024

Období Celková
nezaměstnanost 
Míra
nezaměstnanosti v % 
Počet
volných míst 
Podrobně
Další »
6 / 2024 272 684 3.6 % 263 552 -
5 / 2024 274 300 3.6 % 266 500 Zpráva
3 / 2024 288 623 3.9 % 253 522 Zpráva
2 / 2024 296 107 4.0 % 268 579 Zpráva
1 / 2024 295 546 4.0 % 267 000 Zpráva
12 / 2023 279 270 3.7 % 271 789 Zpráva
11 / 2023 263 000 3.5 % 279 000 Zpráva
10 / 2023 260 600 3.5 % 280 500 Zpráva
9 / 2023 263 020 3.6 % 281 995 -
8 / 2023 260 803 3.6 % 281 207 Zpráva
7 / 2023 258 900 3.5 % 285 600 -
6 / 2023 249 800 3.4 % 286 700 -
5 / 2023 254 000 3.5 % 285 700 Zpráva
4 / 2023 262 000 3.6 % 285 000 Zpráva
3 / 2023 273 000 3.7 % 284 000 -
2 / 2023 282 508 3.9 % 283 097 Zpráva
1 / 2023 283 053 3.9 % 281 141 Zpráva
12 / 2022 271 803 3.7 % 288 647 Zpráva
12 / 2022 271 803 3.7 % 290 000 -
11 / 2022 256 000 3.5 % 293 000 -

10.06.2024 Nezaměstnanost opět mírně klesla na 3,6 %, prudce roste zájem o rekvalifikace


Nezaměstnanost opět mírně klesá, prudce roste

zájem o rekvalifikace. Teď je na ně ideální doba🙂

Nezaměstnanost klesla ve všech 14 krajích a v 70 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v květnu o 7 805 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřadu práce se úspěšně daří najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v květnu takto pomohl 24 056 uchazečům o zaměstnání, což je o 60,9 % více proti stejnému období vloni. Proti loňsku výrazně vzrostl počet rekvalifikací, a to o více než 83 %.

V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR znovu nejnižší v celé Evropské unii❗️

Detaily zde:

Květen bývá společně s červnem tradičně měsícem s nejnižší mírou nezaměstnanosti. I v měsíci květnu registrovaná míra nezaměstnanosti meziměsíčně klesla, pokles se však zpomalil. Vedle sezónních prací, zejména ve stavebnictví, je dalším důvodem snížení postupný rozjezd letní turistické sezóny. Tento pokles však již není tak výrazný a dopadá na jednotlivé regiony ČR nerovnoměrně. Do evidence uchazečů o zaměstnání zatím nepřichází studenti po ukončení studia na střední či vysoké škole. Většina absolventů využívá možnosti tzv. „posledních prázdnin“ a do evidence uchazečů o zaměstnání tak vstupují až v průběhu měsíce září. Přibližně 70 % všech nezaměstnaných v průběhu měsíce května vstoupilo do evidence po ukončení předchozího zaměstnání, přes 7 % po ukončení nemoci a necelých 7 % po ukončení péče o dítě.

Aktuální míra nezaměstnanosti za květen potvrzuje dlouhodobý trend i naše očekávání. V tomto období bývá nezaměstnanost nejnižší, protože se například naplno rozeběhly sezónní práce. Současně ale platí, že v tomto ohledu je Česká republika dlouhodobě premiantem celé Evropské unie. Všem firmám a zaměstnavatelům tedy patří velký dík za to, že vytváří pracovní místa napříč všemi regiony. Co je ale také pozitivní a je třeba zdůraznit, Úřad práce je velmi aktivní v poradenství a asistenci uchazečům o zaměstnání. Nabízí řadu různých nástrojů, například rekvalifikací, které lidem mohou pomoci se získáním toho nejvhodnějšího pracovního místa,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Právě nadcházející letní měsíce jsou vhodnou dobou pro rekvalifikace. Jsem moc rád, že zájem o ně stejně jako o rozvoj dovedností v digitální oblasti raketově roste. Letos nastoupilo na rekvalifikace 17 019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4 689, což je meziročně nárůst o 83 %. Od spuštění e-shopu jsemvkurzu.cz jsme úspěšně schválili žádost o digitální kurz nebo rekvalifikaci více než 23 tisíc lidem. Absolvování kurzu v letním období může lidem pomoci vydělávat víc, ale také zvýšit šance najít lepší zaměstnání na podzim, kdy je k dispozici víc pracovních pozic,“ upozorňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Výbornou zprávou je, že o služby našeho úřadu mají zájem i tisíce mladých lidí, kterým pomáháme s doplnění nebo rozšířením kvalifikace, ale také se získáním odborné praxe. Navíc v rámci našich projektů odborné praxe zaměstnavatelům dotujeme, čímž snižujeme tlak na výkon, a naopak posilujeme zaměření na růst kvalifikace. Zaměstnavatelům přispíváme i na mentory pro mladé. V celé zemi máme síť více než 100 odborníků, kteří se v jednotlivých okresech věnují právě problematice poradenství mladým a mají znalost místních podmínek,“ odkazuje na program Záruky pro mladé, který spolufinancuje EU, Daniel Krištof.

Úřad práce ČR evidoval k 31.5. 2024 celkem 5 141 mladistvých osob do 18 let, kteří byli registrovaní jako uchazeči o zaměstnání, což je 1,9 % ze všech uchazečů o zaměstnání v Česku . Zároveň úřad eviduje 7 302 absolventů škol.

Se vzděláváním dospělých i dospívajících má bohatou zkušenost i nezisková organizace Czechitas, která své kurzy nabízí i na stránkách www.jsemvkurzu.cz. Pro dnešní dobu je nezbytné vzdělávat se celoživotně, a ne pouze první třetinu života. Trh práce se mění pod rukama a je třeba neustále sledovat, jaké dovednosti a zkušenosti budou oceňované v dalších letech. Tomu musíme přizpůsobovat jednak formální vzdělávací systém, kde je třeba rozvíjet dovednosti jako je adaptabilita, komunikace a práci s lidmi. Zároveň je stále potřebnější nad rámec uživatelské dovednosti rozumět strojům a chápat systém, jakým umělá inteligence pracuje. Vedle školství ale musíme rozvíjet příležitosti vzdělávání a rekvalifikace pro dospělé, kteří se už do škol, jak je chápeme dnes, nevrátí,“ vysvětluje Dita Formánková, zakladatelka a členka správní rady organizace Czechitas.

V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v květnu 2024 nově registrováno 32 535 lidí. V rámci krajského srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve všech 14 regionech, nejvíce v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a v Karlovarském kraji. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském, ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst, a to na 266 517 (v dubnu to bylo 268 046 míst).


Nezaměstnanost - zpravodajství


Míra registrované nezaměstnanosti podle původní metodiky je počítána jako podíl, kde je v čitateli počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a ve jmenovateli pracovní síla, tj.
  • počet pracovníků ve všech sektorech NH s jediným nebo hlavním zaměstnáním vč. žen na mateřské a další mateřské dovolené (z podnikového zjišťování) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (do konce 1. čtvrtletí 1994)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (od 2. čtvrtletí 1994 do konce roku 1996)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (vše klouzavý roční průměr). Do zaměstnanosti se na rozdíl od předchozích období nezapočítávají ženy na další mateřské dovolené (od 1. čtvrtletí 1997).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste