Služby - vývoj tržeb ve službách v ČR, 2024

Období Tržby v
maloobchodě r/r v % 
Tržby
v maloobchodě m/m v % 
Podrobně
Další »
2 / 2024 1.6 % -0.8 % Zpráva
1 / 2024 2.4 % 1.0 % Zpráva
R / 2023 -4.1 % - Zpráva
12 / 2023 1.6 % 0.2 % Zpráva
11 / 2023 1.0 % 0.9 % Zpráva
10 / 2023 -1.4 % 0.6 % Zpráva
9 / 2023 -4.0 % -0.4 % Zpráva
8 / 2023 -2.8 % -0.8 % Zpráva
7 / 2023 -1.8 % 0.1 % Zpráva
6 / 2023 -4.1 % 0.3 % Zpráva
5 / 2023 -6.1 % 0.5 % Zpráva
4 / 2023 -7.7 % -0.3 % Zpráva
3 / 2023 -8.1 % -0.7 % -
2 / 2023 -6.4 % -0.4 % Zpráva
1 / 2023 -7.7 % 0.3 % Zpráva
R / 2022 -3.6 % - -
12 / 2022 -7.3 % -0.7 % -
11 / 2022 -8.7 % -0.3 % Zpráva
10 / 2022 -9.4 % -1.8 % Zpráva
9 / 2022 -5.6 % 0.8 % Zpráva

05.04.2024 ČR - maloobchod - únor 2024 - tržby rostly meziročně o 1,6%, meziměsíčně klesly o 0,8%


Meziročně se tržby v maloobchodě v únoru zvýšily reálně o 1,6 % a meziměsíčně klesly o 0,8 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 2,7 % a meziměsíčně o 0,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v únoru reálně o 0,8 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 1,0 % a za nepotravinářské zboží a potraviny shodně o 0,8 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v únoru zvýšily reálně o 1,6 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,4 %, za potraviny o 1,1 % a za pohonné hmoty o 0,3 %.

 

„Meziroční růst maloobchodních tržeb po očištění o cenové vlivy pokračoval již třetí měsíc v řadě. Tempo růstu se v únoru oproti předchozímu měsíci snížilo. Meziročně rostly tržby za nepotravinářské zboží, potraviny i pohonné hmoty. K celkovému růstu maloobchodních tržeb přispěl nejvíce internetový a zásilkový prodej,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 13,3 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,2 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 10,0 %, s výrobky pro domácnost o 9,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,6 % a s oděvy a obuví o 0,5 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,8 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 5,4 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 16,4 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 16,1 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) meziměsíčně vzrostly reálně o 0,8 %. Meziročně se tržby zvýšily o 2,7 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 3,5 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 0,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications .

____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2024 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2024 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2024 budou zveřejněny v březnu 2025.

Počínaje Rychlou informací za leden 2024 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 jsou nově poměřovány k průměru roku 2021, došlo i k použití váhového schématu roku 2021. V souvislosti s přechodem na nové základní období byla provedena i revize roku 2023.  

Metodika: https ://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

 1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová , vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2024
Termín ukončení zpracování: 2. 4. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2024

 

Přílohy

 • cmal040524.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Maloobchod - zpravodajství


Tržby ve službách zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, zjišťované na konstantním poli podniků. Ukazatel zahrnuje:
 • tržby vč. DPH za prodej, údržbu a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (OKEČ 50)
 • tržby vč. DPH za maloobchod (kromě motorových vozidel) a za opravy spotřebního zboží (OKEČ 52)
 • tržby vč. DPH z pohostinství a za ubytování (OKEČ 55)
 • tržby bez DPH za pozemní dopravu a potrubní přepravu (OKEČ 60)
 • tržby bez DPH za vodní dopravu (OKEČ 61)
 • tržby bez DPH za leteckou dopravu (OKEČ 62)
 • tržby bez DPH za vedlejší a pomocnou činnost v dopravě a činnost cestovních kanceláří (OKEČ 63)
 • tržby bez DPH za poštovní a telekomunikační činnosti (OKEČ 64)
 • tržby bez DPH za zpracování dat a související činnosti (OKEČ 72)
 • tržby bez DPH za služby převážně pro podniky (tj. právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické a inženýrské poradenství, reklamní činnosti, zprostředkování pracovních sil, pátrací a ochranné služby, čištění budov a služby jinde neuvedené) (OKEČ 74)
 • tržby vč. DPH za ostatní služby (tj. praní a chemické čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, služby pro osobní hygienu, ostatní služby převážně osobního charakteru) (OKEČ 93)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste