Služby - vývoj tržeb ve službách v ČR, 2018 - 5 let

Období Tržby v
maloobchodě r/r v % 
Tržby
v maloobchodě m/m v % 
Podrobně
Další »
2 / 18 6.0 % 0.0 % Zpráva
1 / 18 8.2 % 0.8 % Zpráva
R / 17 6.1 % - Zpráva
12 / 17 7.1 % -0.8 % Zpráva
11 / 17 7.8 % 3.1 % Zpráva
10 / 17 -1.6 % -1.6 % -
9 / 17 7.4 % 1.9 % Zpráva
8 / 17 4.8 % 0.4 % -
7 / 17 4.6 % -1.0 % Zpráva
6 / 17 6.6 % 0.7 % -
5 / 17 6.9 % 1.2 % Zpráva
4 / 17 4.7 % -0.8 % Zpráva
3 / 17 7.0 % 1.2 % Zpráva
2 / 17 4.8 % 0.9 % Zpráva
1 / 17 3.3 % 1.0 % Zpráva
R / 16 5.6 % - Zpráva
12 / 16 3.0 % -1.4 % Zpráva
11 / 16 6.7 % 1.9 % Zpráva
10 / 16 3.1 % -0.3 % Zpráva
9 / 16 4.7 % -0.6 % Zpráva

06.04.2018 ČR - maloobchod v únoru jen stagnovalTržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,0 %, stejně jako bez očištění.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně stagnovaly, přičemž za potraviny vzrostly o 0,6 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v únoru 2018 i 2017) zvýšily o 6,0 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,0 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

Meziroční zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst internetového a zásilkového prodeje (o 21,6 %). Vyšší tržby realizovaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,6 %), s výrobky pro domácnost (o 9,5 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 7,1 %) a s oděvy a obuví (o 1,4 %). Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšil o 2,5 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,0 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin, výrobků pro kulturu, sport, rekreaci a domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami a s oděvy a obuví.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčněo 3,4 %. Meziročně se tržby snížily o 4,7 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně klesly o 6,1 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 1,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

__________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc leden 2018 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
 27. 3. 2018
Termín ukončení zpracování:  3. 4. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2018

Přílohy

 • cmal040618.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 4. 2018

Tržby všech hlavních sortimentních skupin prodejen rostly

Maloobchod – únor 2018

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,0 %, stejně jako bez očištění.

 

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně stagnovaly, přičemž za potraviny vzrostly o 0,6 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,4 %.

 

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v únoru 2018 i 2017) zvýšily o 6,0 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

 

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,0 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

 

Meziroční zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst internetového a zásilkového prodeje (o 21,6 %). Vyšší tržby realizovaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,6 %), s výrobky pro domácnost (o 9,5 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 7,1 %) a s oděvy a obuví (o 1,4 %). Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšil o 2,5 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,0 %.

 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin, výrobků pro kulturu, sport, rekreaci a domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami a s oděvy a obuví.

 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,4 %. Meziročně se tržby snížily o 4,7 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně klesly o 6,1 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 1,1 %.

 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za měsíc leden 2018 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 3. 2018

Termín ukončení zpracování:                            3. 4. 2018

Navazující výstupy:                                              Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI:                                7. 5. 2018

 

 

 

 

Přílohy

Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)

Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny

 


Tržby ve službách zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, zjišťované na konstantním poli podniků. Ukazatel zahrnuje:
 • tržby vč. DPH za prodej, údržbu a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (OKEČ 50)
 • tržby vč. DPH za maloobchod (kromě motorových vozidel) a za opravy spotřebního zboží (OKEČ 52)
 • tržby vč. DPH z pohostinství a za ubytování (OKEČ 55)
 • tržby bez DPH za pozemní dopravu a potrubní přepravu (OKEČ 60)
 • tržby bez DPH za vodní dopravu (OKEČ 61)
 • tržby bez DPH za leteckou dopravu (OKEČ 62)
 • tržby bez DPH za vedlejší a pomocnou činnost v dopravě a činnost cestovních kanceláří (OKEČ 63)
 • tržby bez DPH za poštovní a telekomunikační činnosti (OKEČ 64)
 • tržby bez DPH za zpracování dat a související činnosti (OKEČ 72)
 • tržby bez DPH za služby převážně pro podniky (tj. právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické a inženýrské poradenství, reklamní činnosti, zprostředkování pracovních sil, pátrací a ochranné služby, čištění budov a služby jinde neuvedené) (OKEČ 74)
 • tržby vč. DPH za ostatní služby (tj. praní a chemické čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, služby pro osobní hygienu, ostatní služby převážně osobního charakteru) (OKEČ 93)
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688