Služby - vývoj tržeb ve službách v ČR, 2019 - 5 let

Období Tržby v
maloobchodě r/r v % 
Tržby
v maloobchodě m/m v % 
Podrobně
Další »
R / 18 4.8 % - Zpráva
12 / 18 4.3 % 0.0 % Zpráva
10 / 18 5.2 % 1.0 % Zpráva
9 / 18 2.5 % 0.6 % Zpráva
8 / 18 4.2 % -0.3 % Zpráva
7 / 18 4.4 % 0.7 % Zpráva
6 / 18 3.2 % 0.0 % Zpráva
5 / 18 5.0 % 0.4 % -
4 / 18 5.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 18 4.4 % 0.1 % Zpráva
2 / 18 6.0 % 0.0 % Zpráva
1 / 18 8.2 % 0.8 % Zpráva
R / 17 6.1 % - Zpráva
12 / 17 7.1 % -0.8 % Zpráva
11 / 17 7.8 % 3.1 % Zpráva
10 / 17 -1.6 % -1.6 % -
9 / 17 7.4 % 1.9 % Zpráva
8 / 17 4.8 % 0.4 % -
7 / 17 4.6 % -1.0 % Zpráva
6 / 17 6.6 % 0.7 % -

05.02.2019 ČR - maloobchod v prosinci 2018 meziročně rostl o 4,3%, meziměsíčně jen stagnoval
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 4,3 %, bez očištění o 3,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.

Za celý rok 2018 tržby v maloobchodě meziročně vzrostly o 4,8 %.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy v prosinci reálně stagnovaly, přičemž za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží vzrostly shodně o 0,2 %, zatímco za potraviny klesly o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,3 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 %, za potraviny o 2,9 % a za pohonné hmoty o 2,0 %. V prosinci 2018 bylo o jeden pracovní den méně než v prosinci 2017.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,1 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,9 %, za potraviny o 1,3 % a za pohonné hmoty o 0,6 %.

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (o 15,4 %). Rostly také tržby ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,3 %), s oděvy a obuví (o 4,6 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 4,5 %) a s výrobky pro domácnost (o 1,3 %). Naopak klesly tržby ve specializovaných prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 0,6 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,6 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 4,7 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,0 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 8,1 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 10,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 7,4 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2018

Za celé 4. čtvrtletí 2018 se tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 5,1 % (ve 4. čtvrtletí 2018 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 8,0 %, za pohonné hmoty o 3,5 % a za potraviny o 1,6 %. V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 5,7 %, bez očištění o 4,4 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 5,8 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 4,0 %. 

Vývoj v roce 2018

Za celý rok 2018 se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 4,8 % (v roce 2018 i 2017 byl stejný počet pracovních dní). Tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 7,3 %, pohonných hmot o 4,1 % a potravin o 1,9 %. Nejvíce rostly tržby internetových obchodů a zásilkových služeb (o 19,8 %). Ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se tržby zvýšily o 11,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 7,1 %, s výrobky pro domácnosti o 6,1 %, s oděvy a obuví o 5,4 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,6 %. Cenový deflátor za rok 2018 činil 101,0 %.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně snížily o 2,3 %, v tom za opravy motorových vozidel klesly o 2,7 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

___________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc prosinec 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
 28. 1. 2019
Termín ukončení zpracování:  31. 1. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2019

Přílohy

 • cmal020519.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby v maloobchodě za rok 2018 vzrostly o 4,8 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

5. 2. 2019

Tržby v maloobchodě za rok 2018 vzrostly o 4,8 %

Maloobchod – prosinec 2018

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 4,3 %, bez očištění o 3,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.

Za celý rok 2018 tržby v maloobchodě meziročně vzrostly o 4,8 %.

 

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy v prosinci reálně stagnovaly, přičemž za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží vzrostly shodně o 0,2 %, zatímco za potraviny klesly o 0,4 %.

 

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,3 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 %, za potraviny o 2,9 % a za pohonné hmoty o 2,0 %. V prosinci 2018 bylo o jeden pracovní den méně než v prosinci 2017.

 

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,1 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,9 %, za potraviny o 1,3 % a za pohonné hmoty o 0,6 %.

 

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (o 15,4 %). Rostly také tržby ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,3 %), s oděvy a obuví (o 4,6 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 4,5 %) a s výrobky pro domácnost (o 1,3 %). Naopak klesly tržby ve specializovaných prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 0,6 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,6 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 4,7 %.

 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,0 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 8,1 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 10,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 7,4 %.

 

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2018

 

Za celé 4. čtvrtletí 2018 se tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 5,1 % (ve 4. čtvrtletí 2018 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 8,0 %, za pohonné hmoty o 3,5 % a za potraviny o 1,6 %. V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 5,7 %, bez očištění o 4,4 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 5,8 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 4,0 %.

 

Vývoj v roce 2018

 

Za celý rok 2018 se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 4,8 % (v roce 2018 i 2017 byl stejný počet pracovních dní). Tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 7,3 %, pohonných hmot o 4,1 % a potravin o 1,9 %. Nejvíce rostly tržby internetových obchodů a zásilkových služeb (o 19,8 %). Ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se tržby zvýšily o 11,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 7,1 %, s výrobky pro domácnosti o 6,1 %, s oděvy a obuví o 5,4 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,6 %. Cenový deflátor za rok 2018 činil 101,0 %.

 

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně snížily o 2,3 %, v tom za opravy motorových vozidel klesly o 2,7 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,1 %.

 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za měsíc prosinec 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2019

Termín ukončení zpracování:                            31. 1. 2019

Navazující výstupy:                                              Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI:                                14. 3. 2019

 

 

 

 

Přílohy

Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)

Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny


Tržby ve službách zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, zjišťované na konstantním poli podniků. Ukazatel zahrnuje:
 • tržby vč. DPH za prodej, údržbu a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (OKEČ 50)
 • tržby vč. DPH za maloobchod (kromě motorových vozidel) a za opravy spotřebního zboží (OKEČ 52)
 • tržby vč. DPH z pohostinství a za ubytování (OKEČ 55)
 • tržby bez DPH za pozemní dopravu a potrubní přepravu (OKEČ 60)
 • tržby bez DPH za vodní dopravu (OKEČ 61)
 • tržby bez DPH za leteckou dopravu (OKEČ 62)
 • tržby bez DPH za vedlejší a pomocnou činnost v dopravě a činnost cestovních kanceláří (OKEČ 63)
 • tržby bez DPH za poštovní a telekomunikační činnosti (OKEČ 64)
 • tržby bez DPH za zpracování dat a související činnosti (OKEČ 72)
 • tržby bez DPH za služby převážně pro podniky (tj. právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické a inženýrské poradenství, reklamní činnosti, zprostředkování pracovních sil, pátrací a ochranné služby, čištění budov a služby jinde neuvedené) (OKEČ 74)
 • tržby vč. DPH za ostatní služby (tj. praní a chemické čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, služby pro osobní hygienu, ostatní služby převážně osobního charakteru) (OKEČ 93)
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688