Služby - vývoj tržeb ve službách v ČR, 2020

Období Tržby v
maloobchodě r/r v % 
Tržby
v maloobchodě m/m v % 
Podrobně
Další »
5 / 2020 2.0 % 11.6 % Zpráva
4 / 2020 -10.9 % -4.8 % Zpráva
3 / 2020 -9.3 % -12.2 % Zpráva
2 / 2020 3.9 % 0.0 % -
1 / 2020 4.7 % 0.9 % Zpráva
R / 2019 4.8 % - -
12 / 2019 3.9 % 0.4 % -
11 / 2019 3.7 % 0.1 % Zpráva
10 / 2019 4.6 % 0.0 % -
9 / 2019 5.1 % 0.7 % -
8 / 2019 4.6 % 0.1 % -
7 / 2019 4.6 % -0.1 % Zpráva
6 / 2019 6.2 % 1.7 % Zpráva
5 / 2019 2.7 % -1.0 % Zpráva
4 / 2019 5.4 % 0.2 % -
3 / 2019 5.9 % 0.6 % Zpráva
2 / 2019 5.1 % 0.4 % -
1 / 2019 4.7 % 0.5 % -
R / 2018 4.8 % - Zpráva
12 / 2018 4.3 % 0.0 % Zpráva

08.07.2020 ČR - maloobchod v květnu meziročně reálně rostl o 2%, meziměsíčně o 11,6%Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,0 %, bez očištění se snížily o 0,7 %. T
ržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 11,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1)po očištění o sezónní vlivy zvýšily v květnu reálně o 11,6 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 20,5 %, za nepotravinářské zboží o 17,7 % a za potraviny o 2,0 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 2,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,1 % a za potraviny o 0,4 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 9,4 %. V květnu 2020 bylo o dva pracovní dny méně než v květnu 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 0,7 %. Tržby za potraviny klesly o 1,5 % a za pohonné hmoty o 11,8 %, naopak za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,6 %.

Nejvyšší zájem přetrvával o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu2) (růst tržeb o 33,6 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily nákupy spotřebitelů zejména v sortimentu výrobků pro domácnost (růst o 15,2 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,0 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,9 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 9,0 %) a s oděvy a obuví (o 21,0 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 0,2 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 29,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 17,5 % a meziročněočištěné o kalendářní vlivy se snížily o 32,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 36,8 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 30,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 38,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc duben 2020 byla revidována, za květen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021. 
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2020
Termín ukončení zpracování:  2. 7. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2020

 

Přílohy

 • cmal070820.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Vyšší zájem o nákup zboží přes internet a výrobků pro domácnost
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 7. 2020

Větší zájem o nákup zboží přes internet a výrobků pro domácnost

Maloobchod – květen 2020

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,0 %, bez očištění se snížily o 0,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 11,6 %.

 

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1)po očištění o sezónní vlivy zvýšily v květnu reálně o 11,6 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 20,5 %, za nepotravinářské zboží o 17,7 % a za potraviny o 2,0 %.

 

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 2,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,1 % a za potraviny o 0,4 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 9,4 %. V květnu 2020 bylo o dva pracovní dny méně než v květnu 2019.

 

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 0,7 %. Tržby za potraviny klesly o 1,5 % a za pohonné hmoty o 11,8 %, naopak za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,6 %.

 

Nejvyšší zájem přetrvával o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu2) (růst tržeb o 33,6 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily nákupy spotřebitelů zejména v sortimentu výrobků pro domácnost (růst o 15,2 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,0 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,9 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 9,0 %) a s oděvy a obuví (o 21,0 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 0,2 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 29,2 %.

 

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 17,5 % a meziročněočištěné o kalendářní vlivy se snížily o 32,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 36,8 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 30,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 38,3 %.

 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za měsíc duben 2020 byla revidována, za květen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021. 

1)CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2)CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

3)CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2020

Termín ukončení zpracování:                            2. 7. 2020

Navazující výstupy:                                              Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI:                                5. 8. 2020

 

Přílohy

Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)

Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny


Maloobchod - zpravodajství


Tržby ve službách zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, zjišťované na konstantním poli podniků. Ukazatel zahrnuje:
 • tržby vč. DPH za prodej, údržbu a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (OKEČ 50)
 • tržby vč. DPH za maloobchod (kromě motorových vozidel) a za opravy spotřebního zboží (OKEČ 52)
 • tržby vč. DPH z pohostinství a za ubytování (OKEČ 55)
 • tržby bez DPH za pozemní dopravu a potrubní přepravu (OKEČ 60)
 • tržby bez DPH za vodní dopravu (OKEČ 61)
 • tržby bez DPH za leteckou dopravu (OKEČ 62)
 • tržby bez DPH za vedlejší a pomocnou činnost v dopravě a činnost cestovních kanceláří (OKEČ 63)
 • tržby bez DPH za poštovní a telekomunikační činnosti (OKEČ 64)
 • tržby bez DPH za zpracování dat a související činnosti (OKEČ 72)
 • tržby bez DPH za služby převážně pro podniky (tj. právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické a inženýrské poradenství, reklamní činnosti, zprostředkování pracovních sil, pátrací a ochranné služby, čištění budov a služby jinde neuvedené) (OKEČ 74)
 • tržby vč. DPH za ostatní služby (tj. praní a chemické čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, služby pro osobní hygienu, ostatní služby převážně osobního charakteru) (OKEČ 93)
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688