Inflace - 2019, míra inflace a její vývoj v ČR - 5 let

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
3 / 19 3.0 % 2.4 % 0.2 % Zpráva
2 / 19 2.3 % 2.7 % 0.2 % Zpráva
R / 18 2.1 % - - -
12 / 18 2.1 % 2.0 % 0.1 % -
11 / 18 2.2 % 2.0 % -0.1 % Zpráva
10 / 18 2.2 % 2.2 % 0.4 % -
9 / 18 2.3 % 2.3 % -0.3 % Zpráva
8 / 18 2.3 % 2.5 % 0.1 % Zpráva
7 / 18 2.3 % 2.3 % 0.2 % Zpráva
6 / 18 2.3 % 2.6 % 0.4 % Zpráva
5 / 18 2.3 % 2.2 % 0.5 % Zpráva
3 / 18 2.3 % 1.7 % -0.1 % Zpráva
2 / 18 2.4 % 1.8 % 0.0 % Zpráva
1 / 18 2.4 % 2.2 % 0.6 % -
R / 17 2.5 % - - -
12 / 17 2.5 % 2.4 % 0.1 % Zpráva
11 / 17 2.4 % 2.6 % 0.3 % Zpráva
10 / 17 2.3 % 2.9 % 0.5 % Zpráva
9 / 17 2.2 % 2.7 % -0.1 % Zpráva
8 / 17 2.0 % 2.5 % -0.1 % -

10.04.2019 Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. - Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2019


Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil na 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobily především ceny elektřiny, které byly vyšší o 2,7 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny vína o 3,7 %, piva o 1,2 % a lihovin o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot a olejů, které po čtyřech měsících poklesu v březnu vzrostly o 1,1 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny pekárenských výrobků a obilovin o 1,1 %, brambor o 5,6 % a ovoce o 1,4 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen působil v březnu pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 8,8 % v důsledku končící zimní sezóny. Z potravin byly nižší zejména ceny zeleniny o 2,2 %, masa o 0,4 %, polotučného trvanlivého mléka o 3,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především vývojem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny brambor vzrostly o 74,5 % (v únoru o 67,2 %), pekárenských výrobků a obilovin o 3,3 % (v únoru o 1,9 %), másla o 8,6 % (v únoru o 4,0 %). U řady potravin došlo ke zmírnění jejich meziročního cenového poklesu. Ceny vajec byly nižší o 8,1 % (v únoru o 14,7 %), ovoce o 9,5 % (v únoru o 11,8 %), cukru o 28,3 % (v únoru o 32,2 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 11,9 % (v únoru o 8,9 %), ceny tuhých paliv o 1,5 % (v únoru o 0,6 %), tepla a teplé vody o 4,5 % (v únoru o 4,2 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 2,1 % (v únoru 0,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,6 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 1,9 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 5,4 %, vína o 3,3 %, piva o 4,2 % a tabákových výrobků o 3,1 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,1 %, ceny pojištění a finančních služeb shodně o 4,8 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ceny ubytovacích služeb o 2,9 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny v březnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,2 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,0 %) a nejméně v Irsku (o 0,7 %). Na Slovensku cenový růst v únoru zrychlil na 2,3 % z 2,2 % v lednu. V Německu byly ceny v lednu i v únoru vyšší o 1,7 %. Podle předběžných výpočtů byl v březnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,2 % a meziroční 2,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2019 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

____________________________
1) HICP neobsahuje imputované nájemné. 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: 
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  13. 5. 2019


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2019

 

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688