Inflace - 2024, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
2 / 2024 8.2 % 2.0 % 0.3 % Zpráva
1 / 2024 9.4 % 2.3 % 1.5 % Zpráva
R / 2023 10.7 % - - Zpráva
12 / 2023 10.7 % 6.9 % -0.4 % Zpráva
11 / 2023 11.4 % 7.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 2023 12.1 % 8.5 % 0.1 % Zpráva
9 / 2023 12.7 % 6.9 % -0.7 % Zpráva
8 / 2023 13.6 % 8.5 % 0.2 % Zpráva
7 / 2023 14.3 % 8.8 % 0.5 % Zpráva
6 / 2023 15.1 % 9.7 % 0.3 % Zpráva
5 / 2023 15.8 % 11.1 % 0.3 % Zpráva
4 / 2023 16.2 % 12.7 % -0.2 % Zpráva
3 / 2023 16.4 % 15.0 % 0.1 % Zpráva
2 / 2023 16.2 % 16.7 % 0.6 % Zpráva
1 / 2023 15.7 % 17.5 % 6.0 % Zpráva
R / 2022 15.1 % - - Zpráva
12 / 2022 15.1 % 15.8 % 0.0 % Zpráva
11 / 2022 14.4 % 16.2 % 1.2 % Zpráva
10 / 2022 13.5 % 15.1 % -1.4 % -
9 / 2022 12.7 % 18.0 % 0.8 % Zpráva

11.03.2024 ČR - indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2024 - meziměsíční růst o 0,3%, meziroční růst na 2%


Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 2,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v lednu.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v únoru vzrostly o 0,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn především růstem cen pohonných hmot a olejů o 4,3 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 6,0 % a ceny rekreačních a kulturních služeb o 0,6 %. Z potravin se zvýšily především ceny brambor o 10,8 %, vajec o 7,1 % a sýrů a tvarohů o 1,5 %. Na meziměsíční snižování celkové cenové hladiny v únoru působily především ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde klesly ceny vína o 3,7 % a lihovin o 2,8 %. V oddíle potraviny a nealkoholické byly nižší ceny drůbežího masa o 3,1 %, másla o 6,1 % a polotučného trvanlivého mléka o 4,1 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce ledna a ceny služeb vzrostly o 0,7 %.

Na vývoj spotřebitelských cen měly v únoru výrazný vliv ceny pohonných hmot. Ty se po několikaměsíčním poklesu vrátily k růstu. Nafta se v únoru na čerpacích stanicích v průměru prodávala za zhruba 38,10 Kč/l a benzín Natural 95 za téměř 37,80 Kč/l, uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.  

 

Meziroční srovnání

Meziročně spotřebitelské ceny v únoru vzrostly o 2,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo k prohloubení cenového poklesu, a to především díky cenám zeleniny. Ty přešly z lednového růstu o 13,3 % v pokles o 0,1 % v únoru. V oddíle alkoholické nápoje, tabák zpomalil růst cen lihovin na 2,4 % (v lednu růst o 3,4 %), vína na 1,5 % (v lednu růst o 5,0 %), piva na 2,8 % (v lednu růst o 4,0 %) a tabákových výrobků na 5,5 % (v lednu růst o 6,9 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 6,8 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,8 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 13,1 % a tepla a teplé vody o 3,5 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,5 % a tuhých paliv o 3,7 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 8,7 % a ubytovacích služeb o 9,7 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly zejména ceny rekreačních a kulturních služeb o 6,7 % a dovolených s komplexními službami o 3,7 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se ceny zvýšily o 4,0 %. K meziročnímu snížení celkové cenové hladiny v únoru přispěly především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly zejména ceny mouky o 22,8 %, drůbežího masa o 16,4 %, polotučného trvanlivého mléka o 23,4 %, vajec o 30,7 % a cukru o 21,1 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 1,0 % (v lednu o 0,4 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102,1 %. (Více informací: Metodická poznámka .)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 5,2 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v únoru 150,2 % (v lednu 149,8 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 8,2 % (v lednu 9,4 %).  

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v únoru HICP v Česku meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,2% (v lednu o 2,7 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu  byla meziroční změna HICP v únoru 2024 za Eurozónu 2,6 % (v lednu 2,8 %), v Německu 2,7 % a na Slovensku 3,7 %. Nejvyšší byla v únoru v Chorvatsku (4,8 %) a nejnižší v Lotyšsku (0,7 %). P odle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v lednu 3,1 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvyšší byla v lednu v Rumunsku (7,3 %) a nejnižší v Dánsku a v Itálii (shodně 0,9 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu : HICP .)

* * *

Od ledna 2024 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které primárně vycházejí z výdajů domácností v roce 2022 a jsou modifikovány odhadem výdajů roku 2023. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).


____________________

 

1)Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:  

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-24 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-24 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 10. 4. 2024

 

Přílohy

 • cisc031124.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste