Inflace - 2023, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
8 / 2023 13.6 % 8.5 % 0.2 % Zpráva
7 / 2023 14.3 % 8.8 % 0.5 % Zpráva
6 / 2023 15.1 % 9.7 % 0.3 % Zpráva
5 / 2023 15.8 % 11.1 % 0.3 % Zpráva
4 / 2023 16.2 % 12.7 % -0.2 % Zpráva
3 / 2023 16.4 % 15.0 % 0.1 % Zpráva
2 / 2023 16.2 % 16.7 % 0.6 % Zpráva
1 / 2023 15.7 % 17.5 % 6.0 % Zpráva
R / 2022 15.1 % - - Zpráva
12 / 2022 15.1 % 15.8 % 0.0 % Zpráva
11 / 2022 14.4 % 16.2 % 1.2 % Zpráva
10 / 2022 13.5 % 15.1 % -1.4 % -
9 / 2022 12.7 % 18.0 % 0.8 % Zpráva
8 / 2022 11.7 % 17.2 % 0.4 % Zpráva
7 / 2022 10.6 % 17.5 % 1.3 % Zpráva
6 / 2022 9.4 % 17.2 % 1.6 % Zpráva
5 / 2022 8.1 % 16.0 % 1.8 % Zpráva
4 / 2022 7.0 % 14.2 % 1.8 % -
3 / 2022 6.1 % 12.7 % 1.7 % Zpráva
2 / 2022 5.2 % 11.0 % 1.3 % -

11.09.2023 ČR - inflace v srpnu rostla meziměsíčně o 0,2%. Meziročně ceny vzrostly o 8,5%, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci.


Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 8,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci. 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 0,2 %. Růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben zejména vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 7,7 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny a nájemného z bytu shodně o 0,5 %. Vývoj cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn především růstem cen tabákových výrobků o 1,3 % a vína o 1,1 %. Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, a to především vlivem nižších cen zeleniny o 6,7 %, z čehož ceny brambor klesly o 13,3 %. Ceny vajec byly nižší o 6,6 %, drůbežího masa o 2,3 %, polotučného trvanlivého mléka o 3,3 % a sýrů a tvarohů o 1,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,3 %.

„Na vývoj spotřebitelských cen měly v srpnu nejvýraznější vliv ceny pohonných hmot. Ty již tři měsíce po sobě rostly. Nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za zhruba 37,40 Kč/l a benzín Natural 95 za 39,40 Kč/l. V případě nafty to byla nejvyšší hodnota od letošního ledna a v případě benzinu Natural 95 dokonce od listopadu loňského roku,” uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ . 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 8,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červenci. Z pomalení 1) meziročního cenového růstu nastalo ve většině oddílů spotřebního koše, bylo však částečně kompenzováno zmírněním poklesu cen v oddíle doprava. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 2,7 % (v červenci o 3,2 %), jogurtů o 5,7 % (v červenci o 7,4 %), sýrů a tvarohů o 2,4 % (v červenci o 5,6 %), vajec o 16,9 % (v červenci o 28,2 %), zeleniny o 24,5 % (v červenci o 28,9 %). Ceny mouky byly v srpnu meziročně nižší o 14,0 % (v červenci pokles o 9,2 %), polotučného trvanlivého mléka o 12,3 % (v červenci pokles o 4,4 %) a másla o 30,0 % (v červenci pokles o 26,3 %). Naopak v oddíle doprava došlo ke zmírnění cenového poklesu vlivem cen pohonných hmot a olejů, které byly meziročně nižší o 9,1 % (v červenci pokles o 23,9 %), částečně i vlivem jejich výrazného meziměsíčního poklesu v srpnu loňského roku.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,6 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, elektřiny o 23,1 %, zemního plynu o 34,5 %, tuhých paliv o 22,3 % a tepla a teplé vody o 37,3 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se zvýšily ceny brambor o 63,5 % a cukru o 48,7 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 14,1 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 11,6 % a ceny ubytovacích služeb o 13,1 %. N a meziroční snižování cenové hladiny působily v srpnu ceny v oddíle doprava (pokles o 1,7 %).

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 0,4 % (v červenci o 0,9 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 109,6 %. (Více informací: Metodická poznámka .)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 9,4 % a ceny služeb o 7,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 13,6 % (v červenci 14,3 %).

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v srpnu 149,1 % (v červenci 148,8 %).  

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 10,1 % (v červenci o 10,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu  byla meziroční změna HICP v srpnu 2023 za Eurozónu 5,3 % (v červenci též 5,3 %), v Německu 6,4 %. Nejvyšší byla v srpnu na Slovensku (9,6 %). P odle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 6,1 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Maďarsku (o 17,5 %) a nejméně v Belgii (o 1,7 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu : HICP .)


____________________

1)Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-23 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-23 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 10. 10. 2023

 

Přílohy

 • cisc091123.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste