Stavebnictví - vývoj tržeb ve stavebnictví v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
stav. výroby
r/r 
Počet
staveb.
povolení 
Změna počtu
stavebních
povolení
r/r v % 
Průměrná
mzda
v Kč 
Změna
prům.
mzdy
r/r 
Vývoj
prod. práce
r/r v % 
Podrobně
Další »
3 / 18 2.0 % 6 498 -7.1 % 34 032 5.3 % - Zpráva
2 / 18 9.4 % 5 543 -6.2 % 31 370 4.7 % - Zpráva
1 / 18 33.6 % 6 045 1.4 % 33 529 10.2 % - Zpráva
R / 17 2.1 % 84 164 1.0 % 34 478 4.6 % - Zpráva
12 / 17 -0.4 % 6 301 -11.1 % 35 700 2.9 % - Zpráva
11 / 17 1.9 % 6 999 -4.7 % 41 447 8.1 % - Zpráva
10 / 17 3.2 % 7 755 4.6 % 35 752 9.1 % - Zpráva
9 / 17 0.2 % 7 425 3.8 % 34 952 3.4 % - Zpráva
8 / 17 1.9 % 7 993 4.7 % 34 129 5.0 % - -
7 / 17 1.8 % 6 895 -1.7 % 35 238 1.4 % - Zpráva
6 / 17 8.5 % 7 226 -0.1 % 34 352 6.0 % - Zpráva
5 / 17 6.3 % 8 050 1.8 % 33 944 7.3 % - Zpráva
4 / 17 9.6 % 6 659 6.5 % 35 742 4.6 % - Zpráva
3 / 17 2.0 % 6 944 8.9 % 32 330 3.7 % - Zpráva
2 / 17 -5.6 % 5 957 3.8 % 30 090 1.0 % - Zpráva
1 / 17 -3.4 % 5 960 11.9 % 30 551 4.8 % - Zpráva
R / 16 -7.6 % 83 340 3.6 % 33 012 4.2 % - Zpráva
12 / 16 1.9 % 7 084 13.5 % 34 719 -1.7 % - Zpráva
11 / 16 -3.5 % 7 342 5.7 % 38 574 4.5 % - Zpráva
10 / 16 -7.3 % 7 413 0.4 % 32 893 0.1 % - Zpráva

07.05.2018 ČR - stavebnictví v březnu pokračuje v poklesu. Propad nově vydaných stavebních povolení


 

Stavební produkce v březnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 31,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 46,1 % bytů více.

Stavební produkce v březnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % (příspěvek +1,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,7 % (příspěvek -2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví zůstal v březnu 2018 meziročně na stejné úrovni března 2017. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,3 % a činila 34 032 Kč.

Stavební úřady v březnu 2018 vydaly 6 498 stavebních povolení, meziročně o 7,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 31,1 %. Tento pokles je ovlivněn vysokou srovnávací základnou z března 2017, kdy byla povolena velká průmyslová stavba.

Počet zahájených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 1,8 % a dosáhl hodnoty 2 601 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 1,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 31,5 %. 

Počet dokončených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 46,1 % a činil 2 388 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 30,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 146,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,6 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,8 %. Údaje za březen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2018.
 

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2018

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 vyšší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 12,4 %, bez očištění se zvýšila o 11,1 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2018 o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 12,5 % (příspěvek +10,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 5,1 % (příspěvek +1,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 32 987 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 10 670 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 11,2 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 22,1 % a činila 47,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 20,1 mld. Kč (růst o 10,6 %) a na inženýrském stavitelství 27,4 mld. Kč (růst o 32,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,5 mil. Kč a byla meziročně o 37,6 % vyšší.

Ke konci 1. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,2 tisíc zakázek (pokles o 4,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 148,9 mld. Kč (růst o 9,1 %).

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2018 vydaly 18 086 stavebních povolení, meziročně o 4,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 77,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2018 činila 1 449 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,4 %, nebytových budov klesla o 7,5 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 16,8 % a činil 7 618 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 16,0 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 18,9 % a činil 6 907 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 27,6 %, v bytových domech vzrostl o 18,2 %.  
 

______________________

Poznámky:

*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2018
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2018

 

Přílohy

  • csta050718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 5. 2018

Počet zahájených a dokončených bytů vzrostl

Stavebnictví – březen 2018

Stavební produkce v březnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 31,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 46,1 % bytů více.

Stavební produkce v březnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % (příspěvek +1,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,7 % (příspěvek -2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví zůstal v březnu 2018 meziročně na stejné úrovni března 2017. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,3 % a činila 34 032 Kč.

Stavební úřady v březnu 2018 vydaly 6 498 stavebních povolení, meziročně o 7,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 31,1 %. Tento pokles je ovlivněn vysokou srovnávací základnou z března 2017, kdy byla povolena velká průmyslová stavba.

Počet zahájených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 1,8 % a dosáhl hodnoty 2 601 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 1,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 31,5 %. 

Počet dokončených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 46,1 % a činil 2 388 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 30,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 146,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,6 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,8 %. Údaje za březen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2018.

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2018

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 vyšší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 12,4 %, bez očištění se zvýšila o 11,1 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2018 o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 12,5 % (příspěvek +10,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 5,1 % (příspěvek +1,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 32 987 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 10 670 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 11,2 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 22,1 % a činila 47,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 20,1 mld. Kč (růst o 10,6 %) a na inženýrském stavitelství 27,4 mld. Kč (růst o 32,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,5 mil. Kč a byla meziročně o 37,6 % vyšší.

Ke konci 1. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,2 tisíc zakázek (pokles o 4,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 148,9 mld. Kč (růst o 9,1 %).

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2018 vydaly 18 086 stavebních povolení, meziročně o 4,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 77,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2018 činila 1 449 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,4 %, nebytových budov klesla o 7,5 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 16,8 % a činil 7 618 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 16,0 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 18,9 % a činil 6 907 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 27,6 %, v bytových domech vzrostl o 18,2 %.

 

 

 

 

Poznámky:

*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  

Kontaktní osoba:                              Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz 

Metoda získání dat:                         přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat:           27. 4. 2018

Navazující výstupy:                          https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI:            6. 6. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)

Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)

Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)

Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)

Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání


Tržby ve stavebnictví zahrnují tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH za stavebnictví (OKEČ 45).
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688