Stavebnictví - vývoj tržeb ve stavebnictví v ČR, 2018 - 5 let

Období Index
stav. výroby
r/r 
Počet
staveb.
povolení 
Změna počtu
stavebních
povolení
r/r v % 
Průměrná
mzda
v Kč 
Změna
prům.
mzdy
r/r 
Vývoj
prod. práce
r/r v % 
Podrobně
Další »
1 / 18 33.6 % 6 045 1.4 % 33 529 10.2 % - Zpráva
R / 17 2.1 % 84 164 1.0 % 34 478 4.6 % - Zpráva
12 / 17 -0.4 % 6 301 -11.1 % 35 700 2.9 % - Zpráva
11 / 17 1.9 % 6 999 -4.7 % 41 447 8.1 % - Zpráva
10 / 17 3.2 % 7 755 4.6 % 35 752 9.1 % - Zpráva
9 / 17 0.2 % 7 425 3.8 % 34 952 3.4 % - Zpráva
8 / 17 1.9 % 7 993 4.7 % 34 129 5.0 % - -
7 / 17 1.8 % 6 895 -1.7 % 35 238 1.4 % - Zpráva
6 / 17 8.5 % 7 226 -0.1 % 34 352 6.0 % - Zpráva
5 / 17 6.3 % 8 050 1.8 % 33 944 7.3 % - Zpráva
4 / 17 9.6 % 6 659 6.5 % 35 742 4.6 % - Zpráva
3 / 17 2.0 % 6 944 8.9 % 32 330 3.7 % - Zpráva
2 / 17 -5.6 % 5 957 3.8 % 30 090 1.0 % - Zpráva
1 / 17 -3.4 % 5 960 11.9 % 30 551 4.8 % - Zpráva
R / 16 -7.6 % 83 340 3.6 % 33 012 4.2 % - Zpráva
12 / 16 1.9 % 7 084 13.5 % 34 719 -1.7 % - Zpráva
11 / 16 -3.5 % 7 342 5.7 % 38 574 4.5 % - Zpráva
10 / 16 -7.3 % 7 413 0.4 % 32 893 0.1 % - Zpráva
9 / 16 -7.4 % 7 155 -4.4 % 33 881 2.7 % - Zpráva
8 / 16 -8.4 % 6 702 -5.2 % 32 561 8.2 % - Zpráva

15.03.2018 ČR - stavebnictví v lednu meziročně razantně akcelerovalo o celou třetinuStavební produkce v lednu 2018 reálně meziročně vzrostla o 33,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,8 % bytů méně.

Stavební produkce v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 33,6 %. Leden 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů, ale klimatické podmínky byly nesrovnatelné. Zatímco v roce 2017 byl měsíc leden teplotně výrazně podprůměrný (podobně podnormální byl v Česku naposledy březen 2013), letošní leden byl v České republice mimořádně teplý. S průměrnou měsíční teplotou plus 1,8 °C se stal čtvrtým nejteplejším lednem od roku 1961, kdy se začaly v zemi zaznamenávat celkové průměry teplot1). Meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C a příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům provádět veškeré stavební práce. Lednová stavební produkce představuje dlouhodobě nejslabší příspěvek během stavební sezóny, když tvoří zhruba 4 % z celkového úhrnu za rok, a na výkyvy počasí je mimořádně citlivá. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 30,9 % (příspěvek +26,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 47,7 % (příspěvek +7,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 10,2 % a činila 33 529 Kč.

Stavební úřady v lednu 2018 vydaly 6 045 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 1,4 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 20,8 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2018 meziročně vzrostl o 23,1 % a dosáhl hodnoty 2 426 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,8 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 13,2 %. 

Počet dokončených bytů v lednu 2018 meziročně klesl o 7,8 % a činil 2 147 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 22,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 37,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,8 %. Údaje za leden 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 3. 2018 v 11.00 h.

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

_________________
Poznámky:

1)Údaje o průměrných teplotách jsou převzaté z ČHMÚ.

2)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za rok 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2018
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2018

Přílohy

  • csta031518.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

15. 3. 2018

Teplý leden umožnil stavbařům pracovat naplno

Stavebnictví – leden 2018

Stavební produkce v lednu2018 reálně meziročněvzrostla o 33,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,1 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,8 % bytů méně.

Stavební produkce v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 33,6 %. Leden 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů, ale klimatické podmínky byly nesrovnatelné. Zatímco v roce 2017 byl měsíc leden teplotně výrazně podprůměrný (podobně podnormální byl v Česku naposledy březen 2013), letošní leden byl v České republice mimořádně teplý. S průměrnou měsíční teplotou plus 1,8 °C se stal čtvrtým nejteplejším lednem od roku 1961, kdy se začaly v zemi zaznamenávat celkové průměry teplot1). Meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C a příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům provádět veškeré stavební práce. Lednová stavební produkce představuje dlouhodobě nejslabší příspěvek během stavební sezóny, když tvoří zhruba 4 % z celkového úhrnu za rok, a na výkyvy počasí je mimořádně citlivá. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 30,9 % (příspěvek +26,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 47,7 % (příspěvek +7,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 10,2 % a činila 33 529 Kč.

Stavební úřady v lednu 2018 vydaly 6 045 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 1,4 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 20,8 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2018 meziročně vzrostl o 23,1 % a dosáhl hodnoty 2 426 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,8 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 13,2 %. 

Počet dokončených bytů v lednu 2018 meziročně klesl o 7,8 % a činil 2 147 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 22,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 37,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,8 %. Údaje za leden 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 3. 2018 v 11.00 h.

 

 

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

 

Poznámky:

1)Údaje o průměrných teplotách jsou převzaté z ČHMÚ.

2)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). 

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za rok 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  

Kontaktní osoba:                              Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz 

Metoda získání dat:                         přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat:           7. 3. 2018

Navazující výstupy:                          https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr  https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI:            6. 4. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)

Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)

Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)

Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání


Tržby ve stavebnictví zahrnují tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH za stavebnictví (OKEČ 45).
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688