PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
5 / 17 2.3 % -0.5 % 12.6 % 1.7 % 1.5 % 0.1 % 0.9 % -0.1 % Zpráva
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva
2 / 16 -4.0 % -0.6 % -2.9 % -1.1 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.1 % -
1 / 16 -3.4 % -1.6 % -1.2 % -1.2 % 1.3 % 0.1 % -0.2 % -0.5 % Zpráva
R / 15 -3.2 % - -6.0 % - 1.2 % - 0.0 % - -
12 / 15 -2.9 % -0.4 % 1.1 % 0.8 % 1.3 % 0.0 % -0.3 % -0.8 % -

16.06.2017 Indexy cen výrobců - květen 2017


 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,7 % a stavebních prací o 0,1 %, klesly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a tržních služeb o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,6 %, průmyslových výrobců o 2,3 %, stavebních prací o 1,5 % a tržních služeb o 0,9 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 4,1 %, čerstvého ovoce o 4,0 %, drůbeže o 2,8 %, obilovin o 1,4 %, mléka o 1,3 % a olejnin o 0,4 %. Ceny skotu klesly o 0,3 % a vajec o 3,6 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 %. Nejvíce se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,3 %, těžby a dobývání o 1,8 % a dopravních prostředků o 0,6 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,5 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu, telekomunikační služby a služby v oblasti programování a poradenství shodně o 0,1 %. Zvýšily se ceny za pozemní dopravu, a to o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,6 % (v dubnu o 8,6 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 8,4 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 12,5 % a olejnin o 8,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 4,4 %. Klesly ceny brambor o 18,9 % a čerstvé zeleniny o 11,5 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 18,0 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 30,4 %, mléka o 26,0 % a vajec o 11,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,3 % (v dubnu o 3,2 %). Vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 7,6 %, chemických látek a výrobků o 5,2 % a těžby a dobývání o 4,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 8,7 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 7,0 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,7 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny meziproduktů o 3,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 3,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,5 % (v dubnu o 1,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,6 % (v dubnu o 2,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,9 % (v dubnu o 1,1 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 2,7 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,9 % (v dubnu o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2017*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně nezměnily (v březnu byly nižší o 0,2 %). Ceny vzrostly nejvíce v Bulharsku o 1,3 %. V České republice a v Německu se ceny zvýšily o 0,3 %, v Rakousku o 0,2 % a v Polsku o 0,1 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,6 %. Nejvíce se snížily ceny v Irsku o 0,9 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v dubnu vyšší o 4,8 % (v březnu o 4,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 12,8 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,1 %, v České republice, v Německu a na Slovensku shodně o 3,2 % a v Rakousku o 2,6 %.  Ceny klesly pouze v Lucembursku o 2,7 %.

* předběžná data

___________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   20. 7. 2017

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688